Økologi er mad uden rester af sprøjtegifte

Når du spiser økologisk, slipper du for rester af sprøjtegifte i maden. Økologiske fødevarer er ikke sprøjtet med de giftstoffer, som bliver brugt til at dræbe ukrudt, skadedyr og svampesygdomme i den ikke-økologiske del af landbruget.

Ingen ved med sikkerhed, hvordan sprøjtemidler påvirker vores sundhed. Økologisk produktion bygger på forsigtighedsprincippet. Derfor bruger økologiske landmænd ikke sprøjtegifte.

Pesticidrester i frugt og grønt

Fødevarestyrelsen og DTU laver hvert år en undersøgelse af rester af sprøjtegifte i over 1500 prøver af ikke-økologisk frugt og grønt, der bliver solgt i Danmark. Og hvert år finder de rester af pesticider i omkring to tredjedele af frugten og i en tredjedel af grøntsagerne.

I 2013 viste undersøgelsen blandt andet at:

  • 75 % af ikke-økologiske jordbær indeholder rester af sprøjtemidler
  • 62 % af ikke-økologiske pærer indeholder rester af sprøjtemidler
  • 48 % af ikke-økologiske æbler indeholder rester af sprøjtemidler

Også gift i dansk frugt og grønt

I danskproduceret frugt blev der fundet pesticidrester i 58 procent af prøverne. For danskproducerede grøntsager var andelen med rester af pesticider 13 procent. I næsten alle tilfælde var fundene under myndighedernes grænseværdi for, hvad der er sundhedsskadeligt.

Læs også: Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr i økologien

Cocktail-effekt af sprøjtemidler

Sprøjtemidler bliver brugt til at bekæmpe ukrudt, skadedyr og svampesygdomme. De kemiske midler er giftige, men det er lovligt at bruge dem, så længe der kun er en vis mængde tilbage i de færdige fødevarer.

Ifølge sundheds- og fødevaremyndighederne er der ingen fare ved en vis portion sprøjtegift (pesticider) i maden, så længe der er tale om en mængde under de videnskabeligt fastsatte grænseværdier. Men man ved ikke meget om, hvad der sker, når man bliver udsat for flere stoffer ad gangen - den såkaldte cocktaileffekt. 

Resultater fra forsøg med dyr tyder dog på, at det kan være skadeligt at indtage rester af flere forskellige sprøjtemidler samtidig. Det er altså især kombinationen, der kan være skadelig. Også selv om mængden af hvert enkelt stof er så lille, at det er under grænseværdien.

Hvad sker der når man skifter til 100 procent øko-mad?

Familien Palmberg har været igennem et eksperiment for at belyse, hvad effekten er ved at skifte til 100 procent økologisk mad. Det er Coop Sverige, der står bag forsøget, hvor familiens fem medlemmer først spiste helt u-økologisk i en uge. Hver dag afleverede de urinprøver, som blev analyseret af Svenske Miljöinstitutet, som fandt 12 forskellige slags sprøjtegift i familiens urin.

Efterfølgende spiste familien Palmberg 100 procent økologisk i to uger, og igen afleverede de hver dag urinprøver. Allerede efter få dage var indholdet af sprøjtegiftrester faldet dramatisk, og en del af midlerne helt forsvundet. Mød familien Palmberg og se resultaterne af forsøget i videoen nedenfor.

Læs også: Human exponering av bekämpningsmedel från livsmedel

Lignende fund i amerikansk undersøgelse 

En amerikansk undersøgelse fra 2005, hvor forskere analyserede urinen fra 23 skolebørn, viste, at hvis du giver dine børn økologisk mad, er du med til at nedbringe mængden af rester fra sprøjtegifte i deres krop. I undersøgelsen fandt forskere rester af to meget udbredte sprøjtemidler i urinen hos børn, der levede af ikke-økologisk mad. Når børnene fik økologisk mad forsvandt giftresterne fra urinen i løbet af få uger. 

Danske børn har også giftrester i kroppen

I en undersøgelse som Syddansk Universitet har lavet for Miljøstyrelsen i 2012, har forskerne fundet spor efter sprøjtemidler i 99 procent af 177 danske børn. I undersøgelsen blev urin fra børnene analyseret for spor efter sprøjtemidler af typen organofosfater, der bliver brugt imod insekter.

Sprøjtemidler i økologisk produktion

EU har et fælles regelsæt for økologisk produktion, som tillader sprøjtning med visse naturlige midler i eksempelvis frugt-, bær- og grøntsagsproduktionen. Det er midler som svovl, kobber, svovlkalk og bagepulver samt et par biologiske midler.

Enkelte sprøjtemidler er dermed tilladt i eksempelvis økologisk æbleproduktion, men ingen af stofferne er kunstigt fremstillede pesticider. Sprøjtemidlerne anvendes blandt andet for at undgå angreb af forskellige svampesygdomme på æbler som eksempelvis skurv, der giver æblet en ru overflade.

Den danske miljølovgivning står imidlertid over EU's økologiregler på dette område, og derfor er eksempelvis sprøjtning med kobber og andre af midlerne på EU's positivliste ikke tilladt i Danmark.

I økologisk frugt og grønsagsproduktion er det tilladt at bruge biologisk bekæmpelse med eksempelvis rovinsekter eller virus og bakterier, som angriber specifikke skadedyr.

Se også: Reglerne for økologisk jordbrug