Økologi i balance (frigørelse fra konventionel input)

Kan økologiske landbrug klare sig uden input fra det konventionelle landbrug? Ja, siger ØL. Måske, siger andre. Men forbrugernes holdning er ikke til at tage fejl af: De ønsker ikke at købe økologiske produkter, der er frembragt ved brug af konventionel gylle, halm etc.

Økologisk Landsforening ønsker at synliggøre de løsninger, der gør det økologiske landbrug uafhængigt af det konventionelle input.

Kandidaterne i denne kategori er: (klik på navnene for at læse mere)

  • Økologisk foder - Jakob KjærØkologireglerne sætter i dag krav om, at økologiske høns får 95 pct. økologisk foder. Dette krav gælder frem til slutningen af 2017, hvor målet er, at foderet skal være 100 pct. økologisk. Hos ægproducent Jakob Kjær får hønsene allerede 100 pct. økologisk foder.
  • Høj grad af afgræsning - Niels Jørgen Vinge Rasmussen: Sæsonkælvning og ammetanter sikrer, at køerne kan producere mælk ud fra høj grad af afgræsning, og at enkelte køer ikke malkes men ammer tre-fire kalve, som derfor fravænnes naturligt (denne artikel er først tilgængelig den 22. februar).
  • Udvikling som drivkraft - Morten Jensen: Morten Jensen har været en del af den økologiske bevægelse siden 1985 og løbende udfordret mulighederne inden for økologien (denne artikel er først tilgængelig den 22. februar).