Øget jordfrugtbarhed og klimatænkning

Vilde bier er nogle af de bedste bestøvere. Der er god økonomi i at lave tiltag, der tilgodeser dem - Foto Marie-Louise Simonsen.jpg

Jordens evne til at binde kulstof og opbygge humus er afgørende for den økologiske landbrugsproduktions succes. En robust jord udpines ikke, og næringsstofferne er tilgængelige for planterne, når jorden er fuld af liv. Dertil kommer, at den robuste jord med høj kulstofbinding gavner klimaindsatsen, som ikke ubegrundet nyder stor bevågenhed. Økologiske landbrug har her et fortrin, som skal udvikles endnu mere.

Økologisk Landsforening ønsker at synliggøre det håndværk, der fremmer denne udvikling.

KOM MED FORSLAG TIL KANDIDATER - KLIK HER