Elitekalve på græs – 4-7 mdr.

Fra 31/03 kl. 12:00 - Til 31/03 kl. 12:00

Kontaktperson:
Ser dine kalve altid godt ud ved udbinding, men taber de hurtigt pusten og tilvækst?

Vi sætter fokus på god tilvækst og ingen sygdom ved udbinding. Hvorfor er det vigtigt?

  • Kalve uden knæk har alle forudsætninger for at blive gode, sunde og stærke kvier, der har en høj tilvækst på græs. Det vil sige, at de skal kunne insemineres ved 14 mdr. for stor race og 12-13 mdr. for jersey.
  • Kalve, der fra starten lærer at græsse og udnytte græsset godt, vil tage denne evne med sig som malkekøer, og vil deraf have en bedre foderudnyttelse og fodringsøkonomi.
  • Det er altid sjovest at have sunde og raske dyr samt at undgå udgifter til dyrlægen.

Forløbet Elitekalve på græs kan alt efter ønske være enten et individuelt forløb eller foregå i små grupper, hvor du vil kunne sparre med dine kollegaer. Fælles for begge muligheder er, at der vil være et individuelt planlægningsmøde, hvor muligheder og mål vil blive drøftet inden udbinding. Herefter vil der være et møde i maj, et omkring Sankt Hans og et midt i august. Alle møder tager mellem 1,5 og 2 timer og vil foregå ude på bedriften.

Opfølgningen vil foregå via 'vejninger' af kalvene med udleveret målebånd samt overblik over tilvæksten i vejeskema.

Prisen vil være efter forbrugt tid pr. møde inkl. forberedelse og referat.

Tilmelding til Birgitte Høyer, bmk@oerd.dk eller telefon 7660 2362 senest 31. marts 2017