Klimaoptimering med højere grovfoderudbytter

Fra 02/11 kl. 10:00 - Til 02/11 kl. 13:00

Adresse:
Hos Gert Hansen, Brunsminde, Hovvejen 8, 7323 Give
Arrangør:
Økologisk Landsforening
Kontaktperson:
Vil du klimaoptimere din bedrift med en effektiv indsats, der sætter fokus på at øge udbytterne i marken? Kom på klimatemamøde og hør, hvordan du med konkrete tiltag kan øge udbytterne og nedsætte klimabelastningen på din bedrift.

Højere udbytter i marken er en effektiv vej til at mindske udledningen af drivhusgasser pr produceret enhed. På Brunsminde ved Give har dagens vært, Gert Hansen, fået udarbejdet en klimahandlingsplan, der har sat fokus på at styrke sædskiftet og sikre højere udbytter på alle arealer i hver sæson. Med helt konkrete tiltag er gødningsstrategien og græsmarksudbyttet optimeret, kløverandelen og proteinhøsten øget og selvforsyningsgraden maksimeret. Kom til klima-temadag og få viden og værktøjer til at øge grovfoderudbytterne og klimaoptimere din bedrift

Program

10.00: Velkomst v/ Gert Hansen, økologiske planteavler, og Mette Kronborg, klimakonsulent

10.15 – 10.45: Klimahandlingsplaner på økologiske bedrifter - hvorfor og hvordan? v/Mette Kronborg.

10.45 – 11.00: Klimatiltag på Brunsminde – udfordringer og tiltag v/ Gert Hansen

11.00 – 11.30: Rundtur på bedriften

11.30 – 12.00: Frokost

12.00 – 13.00: Klimaoptimering med højere udbytter, fokuseret gødningsstrategi og høj selvforsyningsgrad v/ planteavlskonsulent Erik Kristensen, ØkologiRådgivning Danmark.

13.00: Tak for i dag!

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest 31. oktober her:

Tilmelding

Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug

Arrangementet afholdes i projektet Forstærket klimaindsats i økologisk landbrug, som er støttet Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet, og projektet Demonstration af nye økologiske løsninger, som er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne