Klimakrav til landbruget - hvad gør vi?

Fra 16/05 kl. 14:00 - Til 16/05 kl. 18:00

Adresse:
Festauditoriet KU, Lokale 1.01, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C
Arrangør:
Fagforeningen JA
Kontaktperson:
Fagforeningen JA inviterer til halvdagskonference om klimakrav i landbruget.

EU stiller krav om, at Danmarks ikke-kvotebelagte sektorer - dvs. landbrug, transport, bygninger og affald - reducerer deres udledning af klimagasser med 39 pct. inden 2030 i forhold til 2005. 

Hvad bør der gøres, og hvad koster det? Hvordan reguleres Danmarks forpligtigelser i praksis - har vi et gæt på, hvor stor en andel af reduktionen landbruget vil skulle svare for? Og hvad betyder en reduktion for erhvervets udvikling?
Kom til debat med repræsentanter fra både forskningsverdenen og landbruget.

Program:

14.00-14.05: Velkommen ved Hans-Henrik Jørgensen, formand for JA og dagens ordstyrer
14.05-14.20: Betydningen af EUs klimamål for dansk landbrug, Ida Marie Retoft, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
14.20-14.35: Landbrugets klimaudledninger i de nationale regnskaber, Steen Gyldenkærne, AU
14.35-14.50: Afklarende spørgsmål til dagens første to indlæg

14.50-15.10: Kaffe og kage pause

15.10-15.25: Præcise målemetoder er et must for at vurdere klimaaftrykket, Jørgen E. Olesen, AU
15.25-15.40: Kvæg er en væsentlig kilde til klimagasser. Hvor er mulighederne for reduktion? Peter Lund, AU
15.40-15.55: Afklarende spørgsmål til dagens to næste indlæg

15.55-16.10: Strække ben pause

16.10-16.25: Klimaregnskaber bør være for det enkelte landbrug, Peter Birch Sørensen, Klimarådet
16.25-16.40: Klimareduktioner skal ses med en global vinkel, Jens Astrup Madsen, Landbrug & Fødevarer
16.40-16.55: Klimahandlingsplaner virker og motiverer, Mette Kronborg, Økologisk Landsforening

16.55-17.30: Hvordan kan landbruget reducere sin udledning af klimagasser? Debatpanel med Steen Gyldenkærne, Jørgen E. Olesen, Peter Lund, Peter Birch Sørensen, Jens Astrup Madsen og Mette Kronborg

17.30-18.00: Sandwich, øl og vand samt networking og tak for i dag

Konferencen tager udgangspunkt i temamagasinet moMentum+ fra marts 2017, og dagens oplægsholdere er enten kilder til eller forfattere i temaet »Klimakrav til landbruget«.

Pris:

Deltagelse er gratis for medlemmer af JA. Eksterne deltagere: 500 kr.
Læs mere om arrangementet her.