Naturprojekter

Hos Økologisk Landsforening arbejder vi målrettet med natur i landbruget. Projekt Effektivt Natursamarbejde er første skud på stammen i et større sammenhængende projektforløb, vi kalder Mere Natur i Agerlandet.

Økologi og natur

Økologerne gør allerede meget for naturen. Alene dét, at der ikke bliver brugt pesticider på økologiske marker, betyder, at de økologiske landmænd har et forspring i indsatsen for mere biodiversitet. Men det betyder ikke, at vi kan eller vil læne os veltilfredse tilbage. Derimod betyder forspringet, at vi har de allerbedste muligheder for at få en rigtig god biodiversitet – når vi gør en indsats. Og økologerne er villige til at gøre den indsats. Rigtig mange er allerede i gang, og over hele landet skyder store og små naturtiltag frem af den økologiske muld.

Humlebi
Nektarblandinger giver føde gennem hele sæsonen til blandt andet humlebier.  Foto: Økologisk Landsforening

Indsats for større biodiversitet

Hos Økologisk Landsforening arbejder vi målrettet med natur i landbruget. Vi har netop skudt projektet Effektivt Natursamarbejde i gang. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden.

I projektet skal vi arbejde med de mange muligheder for samarbejde, om den opgave det er at pleje naturen og hjælpe biodiversiteten på vej. Det kan være en stor opgave for landmanden at integrere naturplejen i den daglige drift af gården, og det går som regel meget nemmere, hvis man er flere, der deler opgaverne og sammen høster glæderne ved den blomstrende natur; det kunne være nabolandmanden, som tager en ekstra tørn med harven for at lave barjordsstriber, naboerne, der nyder dyrelivet i området og gerne vil give en hånd med, når der skal laves stenbunker i solen til firben, eller biavleren, der tilbyder sin hjælp i etableringen af striber med blomsterblanding til bierne. Hos Økologisk Landsforening vil vi gerne hjælpe alle dem, der ønsker at gøre en indsats for mere og bedre natur.

Cikorie
Cikorie findes i mange vildtblandinger og giver føde til bl.a. hjortevildt og harer. Foto: Økologisk Landsforening

Vil du være med?

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har en idé til samarbejde om natur og biodiversitet, eller hvis du er interesseret i at være med i projekt Effektivt Natursamarbejde. Det kan være, at du er økologisk landmand, og gerne vil have hjælp til at arbejde med naturen på din bedrift? Måske er du nabo til en landmand og vil fortælle os, hvordan du mener, at du kan hjælpe? Det kan også være, at du har en helt anden vinkel på, hvordan vi kan hjælpe hinanden til mere biodiversitet i landbruget?

Kontakt projektleder Julie Rohde på jur@okologi.dk eller 61974915.

2017: Mere Natur i Agerlandet

Projekt Effektivt Natursamarbejde er første skud på stammen i et større sammenhængende projektforløb, vi kalder Mere Natur i Agerlandet, hvor vi vil arbejde intensivt med natur i det økologiske landbrug de næste par år. Projekterne vil behandle alle kroge og hjørner af natur og biodiversitet i økologien og inkludere mange samarbejdspartnere – herunder landmænd, forbrugere og forskere.

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden.