Biodiversitet på økologernes dagsorden

Da Økologisk Landsforening i december 2016 fremsatte en 10-punkts plan for en grønnere landbrugs- og fødevarepolitik i Danmark og EU overfor folketingets partier, var natur med på dagsordenen.

Baggrunden for de ti punkter er, at indretningen af EU’s landbrugspolitik er styrende for, hvordan landbruget indretter sig. Økologisk Landsforening mener, at hvis dansk landbrug i større omfang skal kunne lægges om til økologi, så skal EU’s landbrugspolitik ændres, så produktionsstøtte erstattes med betaling for faktorer som rent drikkevand, frugtbar jord og biodiversitet.

Punkt nummer 9 på Økologisk Landsforenings 10-punktsplan lyder således:

Det skal være nemmere for landbruget at levere natur

Der er behov for at gøre det mere attraktivt for landbruget at give mere plads til naturelementer på ejendommes arealer. Økologi bør have høj prioritet med henvisning til de øvrige gevinster ved den økologiske produktion. Ud over at ændre EUs landbrugspolitik, så pengene blandt andet gives som betaling for natur på bedrifterne, så er der potentiale i at forenkle nuværende regler, så landmanden ikke skal bruge tid på at tegne arealer ud af markkortene og lave korrektioner i Fællesskemaet. Der er endvidere en uudnyttet mulighed for at anvende MFO landskabselementer til at opfylde grønningskravet om 5% MFO områder på arealerne.

1. Bedrifter der med tilskudsordningen Økologisk Arealtilskud har underlagt sig et frivilligt lavt N loft på 100 kilo udnyttet N/ha skal kunne udlægge naturstriber i overensstemmelse med reglerne for grundbetaling uden at skulle lave korrektioner i gødningsregnskabet.

2. Der fastsættes et N loft, hvorunder landbrug kan holde sig uden at skulle lave gødningsregnskab baseret på markplanen, således at bedriften alene skal redegøre for indkøb og lagerbeholdning som dokumentation for overholdelse. Loftet lægges, så det ud fra en national gennemsnitsbetragtning ikke fører til højere gødskning end 100 kg udnyttet N/ha udbringningsareal jf. eksisterende regler.

3. Danmark skal udnytte muligheden for at landmanden kan leve op til kravet om 5% MFO arealer med de såkaldte MFO-landskabselementer3 . Markkortene kan gradvis ændres ved at landmændene tegner MFO landskabselementerne ind på kortene.

4. Styrke muligheder for lokale samarbejder omkring jordfordeling for at fremme samspillet mellem erhvervsinteresser med naturtiltag og forbedringer for landskabs- og naturmæssige værdier.


5. Kommuner og stat skal prioritere økologiske bedrifter i udbud om afgræsning med henvisning til, at økologiske dyr opstaldes og fodres økologisk uden for afgræsningsperioden.

Læs den samlede 10-punktsplan

Læs Økologisk Landsforenings samlede 10-punktsplan, se link