Effektivt natursamarbejde

I Økologisk Landsforening vil vi gerne hjælpe alle dem, der gerne vil gøre en indsats for mere og bedre natur. Vi har netop skudt projektet Effektivt Natursamarbejde i gang, hvor vi i samarbejde med SEGES, arbejder med de mange muligheder for samarbejde om den opgave det er, at pleje naturen og hjælpe biodiversiteten på vej.

Projektet Effektivt Natursamarbejde er støttet af 15. Juni Fonden og er første skud på stammen i et større sammenhængende projektforløb, Mere Natur i Agerlandet, hvor vi arbejder intensivt med natur i det økologiske landbrug gennem en række projekter de næste par år. Projekterne vil behandle alle kroge og hjørner af natur og biodiversitet i økologien, og inkludere mange samarbejdspartnere – herunder landmænd, forbrugere og forskere.

Hjælp fra naboen giver mere natur

Det kan være en stor opgave at integrere naturplejen i den daglige drift af gården. Så går det som regel nemmere, hvis man er flere, der deler opgaverne og sammen høster glæderne ved den blomstrende natur. Det kunne være nabolandmanden, som tager en ekstra tørn med harven, for at lave barjordsstriber, eller naboerne, der nyder dyrelivet i området, og gerne vil give en hånd med, når der skal laves stenbunker i solen til varmeelskende smådyr som firben og snoge.

I projekt Mere natur i agerlandet - effektivt natursamarbejde udforsker vi de mange muligheder, der er for samarbejde om naturpleje og -tiltag. Projektet udmunder i et katalog med inspiration til samarbejde, og en række værktøjer, der optimerer både indsats og udbytte.

Tre vigtige faktorer

Tre ting er faktorer for at komme i gang og fastholde initiativet til at pleje naturen:

  1. Viden – det er vigtigt at vide, hvad man kan gøre for at hjælpe biodiversiteten på vej, og hvorfor.
  2. Tid – det kan være svært at afsætte tiden til at lave naturpleje i en travl hverdag. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden, og så vidt muligt integrerer naturplejen i den daglige drift.
  3. Nogen at dele det med – så vi kan motivere og hjælpe hinanden, og sammen nyde resultaterne af vores indsats.

Økologi & natur – ny naturplatform

Læs mere om økologi og natur samt projektet Effektivt Natursamarbejde på Økologisk Landsforenings nye naturplatform okologi.dk/landbrug/natur. Her findes materialer og spændende artikler fra de mange naturprojekter, som Økologisk Landsforening har gennemført igennem årene. På siden vil du også finde nyheder og seneste nyt omkring projekt Effektivt natursamarbejde, samt inspirationsvideoer og gode råd til mere biodiversitet på den økologiske gård. I forbindelse med Økologisk Landsforenings naturprojekter vil vi have brug for samarbejdspartnere i form af blandt andet landmandsværter og privatpersoner, der kan komme med input til, hvordan vi samarbejder om mere biodiversitet. På naturplatformen vil vi løbende eftersøge samarbejdspartnere til projekterne.

Biodiversitet i økologien

Økologerne gør meget for biodiversiteten. Alene dét, at der ikke bliver brugt pesticider på økologiske marker gør, at de økologiske landmænd har et forspring i indsatsen for mere biodiversitet. De økologiske gårde har derfor de allerbedste muligheder for at opnå rigtig god biodiversitet med den rette indsats. Rigtig mange er allerede i gang, og over hele landet skyder store og små naturtiltag frem af den økologiske muld. Og det er vigtigt arbejde, landmændene udfører for naturen. Den danske biodiversitet har været på tilbagegang i mere end 100 år, og det skyldes ikke mindst den negative påvirkning fra det stadig mere intensiverede landbrug. I økologien er der rum til natur og biodiversitet, så lad os omfavne føringen og sammen bruge den til at nå målet om fremgang for den danske biodiversitet.

Mere natur i agerlandet - effektivt natursamarbejde

Læs mere om projektet Mere natur i agerlandet - effektivt natursamarbejde