Projektbeskrivelse: Adgang til åbne udearealer i forældredyrsproduktion fjerkræ

Nyt projekt afdækker muligheder og risici ved at give forældredyr i en dansk produktion af økologiske rugeæg adgang til ubeskyttede udearealer.

Formål

Projektet skal bidrage til, at Danmark indenfor et år etablerer en produktion af økologiske rugeæg. Der er i den forbindelse behov for at afklare risici og muligheder for at give rugeægsdyr/forældredyr adgang til ubeskyttede udearealer. Projektet vil fokusere på sygdomsrisiko og mulige forebyggende foranstaltninger.

Forventet effekt

Det forventes, at den viden, som projektet tilvejebringer, vil være væsentlig for at kunne udvikle en god økologisk forældredyrsproduktion i Danmark. Samtidig vil den danne grundlag for at kunne indgå i en seriøs dialog med forbrugerne om indretning af forældredyrsproduktion og give mulighed for at få mest mulig indflydelse på kommende EU regler på området.

Det vurderes, at den danske produktion af økologiske slagtekyllinger kan fordobles i løbet af to - tre år, hvis danske producenter selv kan producere rugeæggene.

Aktiviteter

Der indsamles viden fra litteratur og databaser i ind- og udland med registrering af sygdomsfund m.m. hos økologiske høner og hønniker med adgang til ubeskyttede udearealer. Som supplement til dette udnyttes veterinære kontakter og organisationskontakter i udlandet særligt Østrig, Tyskland, Schweitz og Holland samt fra netværket Poultry Veterinary Study Group of EU.

Videnindsamlingen skal:

  • Opgøre og vurdere forekomst af zoonoser og parasitter
  • Estimere påvirkning af forsyningssikkerhed med rugeæg, idet evt. sygdomsforekomst kan føre til, at et hold skal slås ned.
  • Vurdere risiko for forekomst af afledte velfærdsproblemer hos dyrene, som følge af parasitter eller andet i forældredyrene, når de går hos slutproducenterne
  • Vurdere hvor hyppigt det må forudses, at der vil opstå problemer, der kan påvirke forsyningen med rugeæg eller kvaliteten af rugeæggene
  • Vurdere de økonomiske konsekvenser af de forskellige problemer, der kan opstå
  • Vurdere mulige forbyggende foranstaltninger, og de økonomiske konsekvenser af disse foranstaltninger
  • Indsamle erfaringer med forældredyrsproduktion i lande uden for DK
  • Vurdere mulige fordele ved at stille krav om adgang til udearealer med åben himmel i forhold til sundhed hos dyrene, dyrenes velfærd og økologiens profil

Den indsamlede viden præsenteres for fjerkræproducenter og myndigheder med henblik på at vurdere den indsamlede viden og drøfte mulighederne for indretning af økologisk forældredyrsproduktion i Danmark og i EU.

 

Projektperiode: Juli 2013 - December 2013

De første resultater præsenteres på Økologi-kongressen i november 2013. De endelige resultater offentliggøres på Okologi.dk i januar 2014.

Resultaterne vil være tilgængelige på internettet i fem år og stilles gratis til rådighed for alle.