Forsøgsværterne

Flemming Haugaard

Flemming Haugaard driver sammen med sin ægtefælle Bente et økologisk landbrug ved Bolderslev i Sønderjylland.

Der er 23 ha jord til ejendommen. Heraf beslaglægges ca. 10 ha af hønsegårde til ejendommens 12.000 økologiske høner. Resten af jorden dyrkes mest hvede, triticale og havre samt mindre arealer med grovfoder. Alt hvad der dyrkes på jorden bliver brugt som foder til hønsene. Hønerne går i et nyt super moderne hønsehus. Flemming lægger meget vægt på, at forsyne hønerne med grovfoder. Han har derfor investeret i et hængbaneanlæg som automatisk giver hønerne en bestemt mængde grovfoder i form af kløvergræs-, helsæds- eller majsensilage hver dag.

FAKTA:

Antal høner: 12.000 (fire flokke á 3000 høner)

Høneafstamning (race): Lohmann LSL

Hønernes farve: Hvid

Æggenes farve: Hvid

Antal æg pr. år: 3.600.000

Foder leveres af: Danish Agro + eget korn og eget grovfoder

Æg leveres til: Danæg

Anvendt grovfoder: Ensilage af kløvergærs, majs og bygært/helsæd

Udfodringsmetode: Hængebaneanlæg

Jan Volmar

Jan Volmar driver sammen med sin ægtefælle Birgit et økologisk landbrug ved Brande i Midtjylland.

Der er 12.000 økologiske høner på ejendommen. 10 af ejendommens 128 ha bliver brugt til hønsegårde, 15 ha bruges til produktion af grovfoder, 80 ha bruges til dyrkning af hvede, triticale, ærter, byg og havre. Resten af ejendommes areal udgøres af skov og naturarealer.

Jan Volmar lægger stor vægt på i størst mulig omfang, at bruge egne råvarer ved fodringen af hønsene. Derfor blander han selv fuldfoderet og giver ved siden af store mængder grovfoder i form af ensilage af byg/ært helsæd, lupin og majs. For at lette arbejdet hermed har han investeret i et automatisk hængebaneanlæg til udfodring af grovfoderet.

FAKTA:

Antal høner: 12.000 (fire flokke á 3000 høner)

Høneafstamning (race): Hyline, Brun

Hønernes farve: Brun

Æggenes farve: Brun

Antal æg pr. år: 3.600.000

Foder leveres af: Danish Agro + eget korn og eget grovfoder

Æg leveres til: Dueholms Økologiske Ægpakkeri

Anvendt grovfoder: Ensilage af lupin, majs og bygært/helsæd

Udfodringsmetode: Hængebaneanlæg

Jens Otto Rasmussen

Elisabeth og Jens Otto driver et alsidigt økologisk landbrug i Nordsjælland, med korn og kløvergræs på 35 ha, grønsager i 2 ha og kombineret frugtplantage og hønsegård i 2,4 ha.

Husdyrholdet udgøres af ammekøer og æglæggende høner. Alt korn fra markerne bruges som foder til de 3000 økologiske høner.

Elisabeth og Jens blander selv foderet. Grovfoder til hønsene udgøres af biprodukter fra grøntsagsproduktionen, herunder gulerodtop, salat, og frasorterede kålhoveder, mm. Hønerne får på denne måde årstidens produkter, efter god økologisk praksis. Grovfoderet udfodres manuelt.

Næsten alle gårdens produkter sælges i egen, meget velassorteret gårdbutik.

FAKTA:

Antal høner: 3000

Høneafstamning (race): Hyline Brun

Hønernes farve: Brun

Æggenes farve: Brun

Antal æg pr. år: 900.000

Foder leveres af: Danish Agro + eget korn og eget grovfoder

Æg leveres til: Møllebjerggård + salg i egen gårdbutik

Anvendt grovfoder: Grøntsager (gulerødder, kål, salat og rodfrugter)

Udfodringsmetode: Manuel fodring (trillebør)

Niels Riis

Grete og Niels driver et økologisk landbrug mellem Hadsten og Randers på i alt ca. 200 ha inkl. tilforpagtede arealer. De har desuden 40.500 økologiske høner samt opdrætskapacitet til 36.000 hønniker. Hønsene er fordelt på 3 ejendomme og opdrættet findes på en fjerde ejendom. Æggene sælges under mærket 'Økologiske æg fra Niels og Gretes hønsefruer'

Grete og Niels blander selv foderet til deres høner, delvist baseret på korn af egen avl. I et af de i alt 5 hønsehuse er installeret et automatisk hængebaneanlæg til udfodring af grovfoder. I de øvrige huse tildeles grovfoderet manuelt. Som en naturlig konsekvens af, at manuel udfodring af grovfoder er meget arbejdskrævende, får hønerne i huset med automatisk udfodring betydelig større mængder grovfoder (ca. 60 g pr høne pr.dag) end hønerne i de øvrige huse. Grete og Niels bruger mest kløvergræsensilage som grovfoder. Valget af kløvergræs skyldes bla., at der på den svære lerjord på stedet, er brug for en vekselafgrøde i det ellers korndominerede sædskifte.

FAKTA:

Antal høner: 40.500 (12 flokke á 3000 høner + 1 flok á 4500)

Høneafstamning (race): Lohmann LSL og Hissex hvid

Hønernes farve: Hvid

Æggenes farve: Hvid

Antal æg pr. år: 12.600.000

Foder leveres af: Danish Agro + eget korn og eget grovfoder

Æg leveres til: Hedegaard Foods

Anvendt grovfoder: Ensilage af kløvergærs

Udfodringsmetode: Hængebaneanlæg + manuel fodring