Temadag 15. dec. 2009

Tema-dag - Bedre udnyttelse af grovfoder til økologiske høner.

Mandag 14. december 2009 kl. 13.00 - 16.00

 

Frydensbjerg I/S

Skærlund Skolevej 20

7330 Brande

 

Program

Kl. 13.00 Staldbesøg, se gårdens automatiske anlæg til udfodring af grovfoder mm.

Kl. 14.00 Der serveres forfriskninger i forsamlingshuset Skærlund Skolevej 7

  • Animal Biosa, økologisk urteblanding, fermenteret med mælkesyrekulturer.
    Hvad gavn har hønerne af det? Ved Biosa Danmark
  • Best practice for grovfoder til fjerkræ, sammendrag af de senere års forskning og erfaringer.
    V. Konsulent Niels Finn Johansen, Landscentret Fjerkræ, og Carsten Markussen, Økologisk Landsforening
  • Muligheder for, at påvirke æggenes indre og ydre kvalitet ved hjælp af grovfoder
    V. seniorforsker Marianne Hammershøj og Sanna Steenfeldt, AU, DJF, Foulum.
  • Diskussion og spørgsmål

Kl 16:00 Afslutning

 

Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejningen beder vi om tilmelding til dagen.Tilmelding sker til: Helle Moving, Økologisk Landsforening tlf. 87 32 27 00 eller E-mail hmo@okologi.dk

TEMA-dagen er finansieret af midler fra Fonden for Økologisk Landbrug og med tilskud under innovationsloven fra Fødevareministeriet.