Fravænning af smågrise på friland

Fra 26/10 kl. 09:00 - Til 26/10 kl. 12:00

Adresse:
Fævejen 1, 4350 Ugerløse, Danmark
Arrangør:
Økologisk Landsforening
Tlf:
61 97 49 06
Kontaktperson:
Velkommen til en inspirerende dag om håndtering og fravænning af grise på friland. Arrangementet foregår hos Randi Vinfeldt, som er økologisk svineproducent og har 85 søer med smågrise.

Program:

Kl 09.05: Velkomst, præsentation af programmet og praktiske oplysninger ved økologikonsulent Lars Lambertsen, Økologisk Landsforening, og Randi Vinfeldt.

Kl 09.10: Introduktion til ejendommen ved Randi Vinfeldt.

Kl 09.20: Vi går i faremarken hvor vi følger fravænningsgrisene fra farehytten til fravænningsfolden. Vi ser hvordan Randi håndterer:

  • Indfangning af grise
  • Flytning af søer og grise
  • Sortering af grisene

Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

10.45 Kaffe i laden

11.00 Oplæg: sundhed, økonomi og markdrift ved fravænning på friland. Ved Lars Lambertsen.

Kl 11.20 Oplæg: Hvordan bliver du økolog, og hvordan kommer du i gang med økologisk svinehold? Ved Lars Lambertsen.

11.30 Oplæg: Markedssituationen for økologisk svinekød, og hvordan bliver man leverandør til friland? Ved repræsentant fra Friland A/S.

11.55 Afslutning og tak for i dag.

 

Husk varmt og praktisk tøj efter vejrudsigten samt støvler. Af hensyn til smittebeskyttelse må du ikke have været i kontakt med svin de seneste 24 timer før besøget, og tøj og fodtøj skal være rent.

 

Tilmelding krævet. Skriv til tilmeld@okologi.dk, oplys fulde navn, telefonnummer og "fravænning af grise på friland". Det er gratis at deltage.

 

Arrangementet er en del af projektet "Demonstration af nye økologiske løsninger", som er støttet af Erhvervsudviklingsordningen og Promilleafgiftsfonden for landbrug.

 

undefined

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm