Rækkedyrkning i økologisk planteavl

Fra 08/10 kl. 13:00 - Til 08/10 kl. 15:30

Adresse:
Hovvejen 16, 8740 Brædstrup
Arrangør:
Økologisk Landsforening
Tlf:
20261072
Kontaktperson:
Kom til markvandring og bliv inspireret af hvordan Anders Lund praktiserer rækkedyrkning af korn og bælgsæd. Det er gratis at deltage, så tag gummistøvlerne på og gå med en tur i markerne. Tilmelding ikke nødvendig.

Rækkedyrkning af afgrøder kan hjælpe med at kontrollere ukrudtet i økologisk planteavl, men kan det også øge frugtbarheden i jorden og markens udbyttepotentiale? Hør hvilke erfaringer Anders Lund har gjort sig. Lars Munkholm fra Aarhus Universitet vil supplere med sin store viden om jordstruktur og jordfrugtbarhed.

Rækkedyrkning af korn og bælgsæd

Anders Lund dyrker alle sine afgrøder på rækker. Til at begynde med var det et middel til at styre det voksende ukrudtstryk på markerne, men med tiden har Anders erfaret at rækkedyrkningen også øger jordfrugtbarheden, og tilgængeligheden af jordens næringsstoffer. Rækkedyrkningen giver desuden nye muligheder for succesfuld etablering af efterafgrøder, og til dels pløjefri dyrkning.

Anders er ikke bange for at prøve noget nyt, og gå utraditionelle veje. Der er ikke langt fra idé til handling. Læs mere om Anders Lunds bedrift på: www.aastrupgaard.eu.

Anders vil til markvandringen fortælle om sin dyrkningspraksis og hvilke fordele og udfordringer der er ved den.

 Jordfrugtbarhed i økologisk planteavl

Som økologisk planteavler er jordfrugtbarhed et vigtigt emne. Især hvis man har begrænsede mængder gødning til rådighed, er det vigtigt at skabe og vedligeholde en sund jord. Vejene til at skabe og vedligeholde en sund jord er mange, og rækkedyrkning af afgrøder kan måske være en af vejene.

Til markvandringen fortæller Anders Lund om hvilke positive erfaringer han har gjort sig i forhold til frugtbarheden i sin jord, med den dyrkningspraksis han følger.

Lars Munkholm fra Aarhus Universitet kommer også og fortæller om jordfrugtbarhed og hvordan man ved dyrkningspraksis kan påvirke frugtbarheden positivt/negativt. Vi vil lave en spadeprøve og se nærmere på Anders jord.

Markvandringen er en del af projektet Demonstration af Økologiske Løsninger, som samler og udbreder praktiske driftsløsninger i en online web-driftshåndbog, instruktionsfilm, markmøder, erfa-møder mv. Projektet er støttet af Erhvervsudviklingsordningen og Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Læs mere om Demonstration af Økologiske Løsninger her.

 

 

undefined