Demonstration af berigede udearealer til svin

Fra 19/09 kl. 13:45 - Til 19/09 kl. 15:45

Adresse:
Ulvehøjvej, 1 Lindknud, 6650 Brørup
Arrangør:
Økologisk Landsforening
Tlf:
61974906
Kontaktperson:
Kom til demonstration hos Ingeborg og Brian Holm d. 19 september og se, hvordan berigede udearealer til svin kan indrettes og hvilken effekt, indretningen kan have for svinenes adfærd.

Program

13.45  Ankomst

14.00  Velkomst med projekt oplæg.

14.15  Hvorfor rodekasser? v/ økologisk svineproducent Brian Holm.

14.30  Ud og se!

15.15  Kaffe.

15.30  Kan vi udnytte grisens adfærd ved indretning af stalde? v/ PhD Heidi Mai-Lis Andersen, Institut for Agroøkologi, AU.

15.45  Spørgsmål og afslutning.

Tilmelding nødvendig

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest torsdag den 15. september på mail: tilmeld@okologi.dk.

Skriv "Berigede udearealer" i emnefeltet og skriv navn, e-mail og telefonnummer i mailen.

Ved spørgsmål, kontakt Lars Lambertsen, Økologisk Landsforening, på mail: ll@okologi.dk eller tlf. 61974906

Følgende projekter deltager

Pig production in eco-eicient organic systems (pECOSYSTEMS), Bedre stalde til økologiske slagtesvin og Lyngflis som strøelse og rodemateriale til svin.

Projekterne Bedre stalde til økologiske slagtesvin og Lyngflis som strøelses- og rodemateriale til svin er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Projektet pEcoSystem har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet og er en del af Organic RDD-2 programmet, som koordineres af ICROFS. Projektet er medfinansieret af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

undefinedundefined