Biogas er andet og mere end svinegylle

Kompetencecenter for Økologisk Biogas har opbygget en stor viden i sit étårige virke og har for nylig opgraderet på medarbejdersiden. Nu lancerer centret dette nyhedsbrev for at dele viden med de mange biogasinteresserede økologer.

For snart et år siden etablerede Økologisk Landsforening Kompetencecenter for Økologisk Biogas (KØB). Michael Tersbøl, som er leder af centret, siger om behovet for at samle viden og kompetencer inden for området:

- Der er nogle særlige potentialer, men også nogle særlige udfordringer i økologisk biogas i forhold til traditionel biogas baseret på husdyrgødning. Der var brug for nogen til at håndtere disse særlige udfordringer, og det er i erkendelse af det behov, at vi etablerede Kompetencecenter for Økologisk Biogas, siger Michael Tersbøl.

En stor udfordring består i at forklare i særdeleshed omverden om forskellen mellem økologisk biogas og traditionel biogas.

- Vi har erfaret, at det kræver en del forklaringstalent at åbne folks øjne for, at biogas ikke bare er lig med store svinebrug og masser af gylle. Den sammenhæng er meget veletableret i folks hoveder, siger Michael Tersbøl.

Interessen for økologisk biogas er stor blandt økologiske landmænd, blandt andet pga. konceptets potentiale som driver for øget økologisk omlægning - især i husdyrfattige områder. Den store interesse og opgavernes omfang førte i efteråret til, at kompetencecentret ansatte endnu en medarbejder.

Trækker på udenlandske erfaringer

Erfaringerne i Danmark med økologisk, plantebaseret biogas er begrænsede. Derfor har kompetencecentrets hovedopgave været at indhente erfaringer fra udlandet - især Tyskland.

- Vi har bl.a. været på studietur til Tyskland i oktober 2011 sammen med en gruppe landmænd og andre interesserede, og kigget på gårdanlæg, som har succes med op mod 70 pct. plantemateriale i biomassen. Det er de erfaringer vi bl.a. trækker på i det videre arbejde. Og det er samtidig de tyske resultater vi skal bruge i dokumentationen af, at økologisk, plantebaseret biogas virker, siger Michael Tersbøl.

- Herhjemme har vi kun erfaringer med ét øko-biogasanlæg. Det er fejldesignet og derfor ikke en succeshistorie. Vi er i gang med at lave en dokumentationsliste med eksempler på, at græs kan fungere som biomasse i et anlæg. Man kan ikke tage beslutninger i Danmark med afsæt i én dårlig historie ud af én mulig, så derfor skal vi tilvejebringe et fornuftigt beslutningsgrundlag for landmænd og investorer vha. dokumentation fra udlandet, siger Michael Tersbøl.

Hjælp at hente for biogas-interesserede landmænd

Hos KØB kan landmænd få konsulentydelser til en række udfordringer i forbindelse med etablering af et biogasanlæg.

- Vi hjælper med at beregne økonomien for dem. Hvor meget gas kan de lave, hvad kan de få for det, og hvad koster et anlæg, som passer til dem? Vi laver også beregninger på landbrugsdelen. For det handler ikke kun om energiproduktion, men også om at forbedre deres landbrugsproduktion med en mere lettilgængelig gødning og et optimeret sædskifte. Vi henter tilbud hjem for dem og laver kort sagt en forundersøgelse for dem, så de kan overskue perspektiverne i et biogasanlæg, siger Michael Tersbøl.

Håber på ambitiøs energiaftale fra Christiansborg

Der er over 100 økologiske landmænd med i kompetencecentrets netværk. Blandt dem er flere parate til at trykke på startknappen til konkrete biogasprojekter - både gård- og fællesanlæg. Men alle holder vejret i spænding og afventer, om der kommer en energiaftale, som gør biogasproduktion rentabelt.

- Pt. kan man få 30 pct. etableringstilskud, og det hjælper da. Men problemet er ikke så meget etableringen, men at driftsøkonomien er for dårlig pga. for lav el-afregningspris, siger Michael Tersbøl.

Økologisk Landsforenings har leveret indspil til de politiske forhandlinger om den kommende energiaftale.

- Jeg håber, at Folketinget laver en energiaftale, der får gang i økologisk biogas, fordi det vil få gang i økologien. Og så er vi klar til at rykke ud og hjælpe til, siger Michael Tersbøl.