Nyt om biogas

Nyheder, arrangementer og studieture om biogas.

Artikler om biogas og biomasse i FiB

Tidsskriftet Forskning i Bioenergi, brint og brændselsceller (FiB) har netop udsendt nr. 35 med interessante artikler om biogas og affald. Organisk husholdningsaffald kan øge produktionen af biogas i Danmark med 75 pct. af den produktion, der kommer, hvis halvdelen af husdyrgødningen i Danmark behandles i biogasanlæg. Det er planen i Grøn Vækst at nå op på behandling af 50 pct. af husdyrgødningen i biogasanlæg i 2020. Man kan abonnere på FiB via hjemmesiden www.biopress.dk

Biogas bliver bindeleddet i fremtidens energisystem

Brancheforeningen for biogas havde generalforsamling og temadag d. 8. marts 2011. På temadagen var der flere interessante indlæg. Bl.a. kunne Energinet.dk fortælle, at energigas (naturgas/biogas) er ideelt til både at supplere vindenergi ved vindstille og til at gemme vindenergi når det blæser mere end elforbruget kan opsuge. El-biler vil være utilstrækkelige til at gemme vindenergi. Der blev samtidig argumenteret for at gas til transport er værd at satse på (biler, lastbiler og skibe). 

Temadag om økologi og biogas på nettet

Økologisk Landsforening og Videncentret for Landbrug, Økologi afholdt en temadag om økologi og biogas på Koldkærgaard Konferencecenter d. 9. februar 2011. Der deltog ca. 65 personer i temadagen.

Biogasstudietur til Sydtyskland

Økologisk Landsforening planlægger en studietur til Sydtyskland, hvor vi skal se en række biogasanlæg og andre steder, der har relevans for økologisk biogas. Turen planlægges i samarbejde med IBBK, som har stor erfaring i at gennemføre studieture til biogasanlæg i Sydtyskland (se: www.biogas-zentrum.de). Vi har nu fastlagt en pris og et rejsetidspunkt. Programmet er under udarbejdelse og vil blive meldt ud sammen med en tilmeldingsfrist senere. Se info om turen her. Hvis du vil forhåndsreservere en plads på turen kan du sende en e-mail til Michael Tersbøl på mit@okologi.dk med oplysninger om navn, adresse og telefonnr.