Anlæggets opbygning

Se hvordan biogasanlægget er bygget op.

Anlægget er leveret af Lundsby A/S, der også har opført biogasanlæg i Tyskland.

Anlægget består af

  • Reaktortank på 3000 m3 + fortank på 480 m3
  • Eftergærings - og lagertank med efterafgasning, 4700 m3
  • Ekstra lagertank på 4500 m3
  • Fedttank på 135 m3
  • Udkørselstank 80 m3
  • Generator på 360 kW
  • Tørkøler
  • Teknikhus
  • Gassystem med svovlrensning

Se en skitse over opbygningen af anlægget her*:

undefined

* Den ene lagertank bygges på naboegendommen og anlægget i Bording har intet mellemlager.

Læs mere

undefined

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm