Danmarks første økologiske biogasanlæg

Danmarks første økologiske biogasanlæg er grøntsagsavler Bjarne Viller Hansens gårdanlæg på Elmegård ved Bording. Anlægget har været i drift siden august 2009, og her på siden kan du løbende følge med i anlæggets drift, pasning og produktion.
Biogas kan hjælpe klimaet, miljøet og naturen

Hent pjecen om Danmarks første økologiske biogasanlæg her.

Status fra biogasanlægget i Bording. Anlæggets år 1 har budt på en del børnesygdomme. Læs mere her.

Danmarks første økologiske biogas anlæg er kommet med i ny visionsfilm om fremtidens landbrug.

Økologisk Landsforening præsenterer tre film for nye veje til værdiskabelse i økologisk landbrug anno 2020. Et landbrug der skaber værdi for forbruger, landmand og samfundet som helhed. Se filmene her.

Forædling på gården

Landmanden er gennem de seneste årtiers specialisering blevet presset længere og længere tilbage i værdikæden fra jord til bord. Filmen viser eksempler på, hvordan landmanden kan tage større ansvar for forædlingen af egne produkter og dermed for andel i en større del af værdikæden.

Energi & Klima

Landbruget har et stort klimaansvar. Fødevareproduktionen bidrager med næsten 20 procent af det globale udslip af klimagasser. Økologien har også et ansvar. Filmen viser, hvordan økologisk landbrug kan binde endnu mere CO2 i jorden, levere vedvarende energi til samfundet, gøre sig uafhængig af fossile brændsler, aftage affaldsprodukter fra samfundet og recirkulere dem som vigtige næringsstoffer tilbage til landbrugsjorden.

Samarbejde

Meningsfuldt samarbejde mellem bønder har været praktiseret lige så længe, der har været landbrug til. Filmen tegner perspektiverne i at genopfinde den kultur i en ny form, som skaber store synergier mellem landbrugsbedrifter og det omkringliggende samfund.

Se filmen her Se film om biogas herunder:

Læs mere

undefined

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm