Markplan

Se den aktuelle markplan, der danner basis for "fodringen" af biogasanlægget.
Kasserede gulerødder kan bruges i biogasanlæggetFoto: Michael Tersbøl

Bjarne Viller Hansen driver selv 265 ha, men input og output i gårdanlægget er også baseret på naboens jorder, dvs. i alt 500 ha. Nedenfor kan du se ændringer i markplanen ift. biogasanlægget. Cirka halvdelen af arealerne benyttes pt. til biogasafgrøder.

Markplan før biogas -> nu

  • Gulerødder 50 ha -> Gulerødder 50 ha
  • Kartofler 25 ha -> Kartofler 2 ha
  • Persillerødder 5 ha -> Persillerødder 2 ha
  • Rajgræs t. frø 18 ha -> Vårkorn t. høst 25 ha
  • Vårkorn 30 ha -> Vårkorn t. helsæd 45 ha
  • Lupiner 20 ha -> Lupiner 15 ha
  • Kløvergræs 35 ha -> 1. års kløver 45 ha
  • Jordbær 1 ha -> 2. års kløver 65 ha

Blandsæd t. helsæd, fremover rug t. slæt

Læs mere