Optimering af økologisk biogasanlæg

Et biogasanlæg, der hovedsagligt drives med plantebiomasse, har ikke givet det forventede overskud. Det forsøges ændret vha. forskellige tekniske tiltag, der både effektiviserer arbejdsprocessen, energiforbruget og biogasproduktionen.

Formål

Formålet med projektet "Skræddersyet opgradering af økologisk biogasanlæg" er, at effektivisere og stabilisere biogasproduktionen i et biogasanlæg, der hovedsagligt drives på økologisk biomasse fra egen bedrift. Derudover skal projektet være med til at mindske arbejdstiden og mindske energiforbruget.

Aktiviteter

Indsamling af frisk græs i sommerhalvåret

Tidligere blev al plantebiomasse til biogasproduktionen lagret som ensilage. Det kræver kørsel med flere forskellige maskiner (finsnitter, 2-3 vogne til græstransport og en gummiged i plansiloen). For at reducere arbejdsbyrden og øge fleksibiliteten afprøves fodring af biogasanlægget med frisk biomasse i sommerhalvåret. Herved kan kørslen i marken klares med 1 integreret maskine (opsamlervogn med finsnitter). Samtidig kan mindre arealer, og arealer der stilles til rådighed med kort varsel, udnyttes. Plantebiomasse fra større arealer bliver fortsat ensileret til fodring af biogasanlægget i vinterhalvåret.

Etablering af integreret opbevaring og fodring

Der etableres en integreret ensilage- og fyldeplads med foderkasse, der mindsker arbejdsbyrden betragteligt, da al plantebiomassen er lokaliseret tæt på indfødningen til biogasanlægget. Herudover installeres et indfødningsmodul, hvor biomassen bliver blandet med gylle, opvarmet til 60 - 80 ° C og snittet endnu finere med en chopperpumpe. Opvarmningen og chopperpumpen giver plantebiomassen en forbehandling, som gør det lettere at røre biomassen i biogasreaktoren. Det blev i projektperioden erkendt, at det oprindeligt planlagte indfødningsmodul ikke er tilstrækkeligt, og der konstrueres en specialkædeknuser til forbehandling af biomassen.

Forstærke omrøringen af plantebiomasse

Biogasanlægget havde i forvejen fire dykomrører i reaktor 1 og to i reaktor 2, hvilket er tilstrækkeligt i et biogasanlæg, hvor der primært bruges gylle som biomasse. I dette anlæg, hvor der primært bruges plantebiomasse, blev der imidlertid ofte dannet flydelag pga. utilstrækkelig omrøring. For at optimere omrøringen monteres der i projektet endnu en dykomrører i reaktor 2. Derudover monteres en anden type omrører, der kan styres udefra, og som kan rettes i de ønskede retninger. Det blev i projektperioden erkendt, at den planlagte omrøring er utilstrækkelig. Der bliver konstrueret et særligt spuleomrøringssystem, som ikke finansieres i dette projekt.

Forventet effekt

Erfaringerne fra projektet kan bruges af alle, der vil investere i biogasanlæg, som drives på økologisk plantebiomasse. I sammenhæng med Klimastrategien for økologisk jordbrug forventer Økologisk Landsforening, at der etableres 50 - 100 økologiske biogasanlæg de næste 10 år. Projektperiode februar 2011 - december 2013

Projektresultater

Læs mere

undefined

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne