Pasning og drift

Her kan du læse om biogasanlæggets pasning og funktion.
I mange tilfælde kan økologiske planteavlere få en bedre økonomi ved at bruge afgasset biomasse som gødning. Foto: Michael Tersbøl

Daglig drift

Den daglige pasning af anlægget består først og fremmest i opblanding af biomasse samt overvågning og løbende tilretning. På biogasanlægget i Bording bruges cirka 2 timer på opblandingen og cirka 1 time på tilretning.

Biomassen hentes fra lageret og opblandes i fodervognen, der er udstyret med knive for at findele halm og grøntsager. Den opblandede masse skal opholde sig cirka et kvarter i fodervognen, så halm og grøntsager bliver tilpas findelte. Derefter tømmes vognen, det tager 7-8 minutter.

Anlæggets PLC styring er programmeret, så den ønskede mængde afgassede gylle føres fra efterafgasningslageret til fortanken, hvor det opblandes med biomassen. Der tilsættes pt. cirka 75 m3 afgasset gylle til cirka 24 ton biomasse, fordelt på ti daglige indpumpninger. Gennemsnitligt tørstofindhold i den færdigblandede masse er ca. 7,5 procent.

Biomassen består af frasorterede grøntsager, kløvergræs-ensilage, halm, majshelsæd og havrekerner. Jo højere andel græsensilage, jo mere tidsforbrug. Det skyldes, at ensilagen har tendens til at danne flydelag i mixertanken, så der ikke indføres den ønskede mængde i reaktoren.

Læs mere