Udfordringer med produktion af biogas fra græs

Erfaringer fra Tyskland viser, at produktion af biogas fra græs er en udfordring, som stiller særlige krav til mekanikken i et biogasanlæg.
Brugen af kløvergræs i biogasanlæg sætter høje krav til mekanikken.

I begyndelsen af januar deltog jeg i den tyske biogaskongres i Nürnberg http://www.biogastagung.org. Kongressen var den 20. i rækken, som den tyske biogasforening har stået for. Læs evt. blog-indlægget: http://fagligtteam.blogspot.com/2011/01/fuld-fart-pa-biogas.html

Brug af græs som energiafgrøde var et tema på kongressen, og det stod klart, at der er betydelige udfordringer med at bruge græs/kløvergræs som biomasse i biogasanlæg. Indfødning og omrøring kræver robust og slidstærkt udstyr, og diameter på snegle skal være ekstra stor (700 mm). Excentersnekkepumper er bedst egnede til fiberrigt materiale.

Inde i selve biogas-reaktoren er langsomt løbende omrører med store vinger eller padler klart at foretrække, da de bedst håndterer tørstofprocenter på 12 og derover. Overløbsrør mellem forskellige tanke skal også overdimensioneres i forhold til, hvis man bruger majs (400 mm). Endelig anbefales det at bruge en separator inden gødningen skal udbringes. Af disse grunde vil det normalt være dyrere at bygge og drive et biogasanlæg, der kører på græs i forhold til majs.