Download materiale

Du kan her på siden læse og downloade relevante publikationer om økologi og biogas.

Økologi og biogas - hvorfor og hvordan

Et hæfte, der introducerer til fordele og udfordringer ved at bruge biogas til at udvikle økologisk produktion. Hæftet er udgivet af Landscenteret, Økolog.

Læs og download hæftet Økologi og biogas - hvorfor og hvordan

Øko-Biogas - Udvikling af integreret økologisk produktion af gødning, fødevarer og vedvarende energi

- Et udviklingsprojekt for et konkret biogasgårdanlæg ved Bording og et konkret biogasfællesanlæg ved Rønde.

Læs og download hæftet Øko-biogas

Energi og gødningsproduktion ved hjælp af biogas

Kapitel 14 i Videnssyntesen fra ICROFS: Alroe, H. og Halberg, N. (red) 2008. Udvikling, vækst og integritet - i den danske økologisektor, ICROFS rapport nr. 1.

Læs og download kapitlet Energi og gødningsproduktion ved hjælp af biogas

Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer

Rapport fra første fase i et projekt, hvor energiproduktion kombineres med naturpleje ved at nyttiggøre den naturlige vegetation i Nørreådalen til produktion af biogas og mobilisering af næringsstofferne fra ådalen til planteproduktion på økologiske landbrug.

Læs og download rapporten Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer

Biogas - grøn energi

Udgivet af kommunikationscentret for Naturvidenskab og jordbrug og skrevet af Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi.

Hæftet introducerer generelt til biogas med hovedvægt på den biologiske proces og bruges som undervisningsmateriale i bl.a. gymnasierne.

Læs og download hæftet Biogas - grøn energi