Status for biogas-erfagrupperne

Kompetencecenter for Økologisk Biogas er klar til at gennemføre en møderække for 10 udvalgte grupper af landmænd, der ønsker at dele erfaringer og øge deres viden om biogasanlæg på økologiske landbrug

Status, januar 2013

I projektet "Økologisk omlægning via biogas-erfagrupper" er grupperne begyndt at holde møder.

Gruppen for de aktive biogaslandmænd, der omfatter Bjarne Viller Hansen samt de tre landmænd, der har søgt og fået tilskud til at etablere biogasanlæg har allerede mødtes to gange og afslutter deres møderække i marts. I denne gruppe bliver der diskuteret teknologi, biomasseaftaler, økonomi og drift af anlæg. Møderne er blevet afholdt, så der samtidig har været mulighed for at se et anlæg i drift.

Ø-erfagruppen på Endelave har holdt det første møde, hvor der primært deltog økologer. Man har her et ønske om at diskutere anvendelse af biomasse, landskabspleje, energiproduktion og muligheder for at producere gødning. På det kommende møde inviteres alle øens landmænd til en diskussion af biomasser, samarbejde og en grundlæggende snak om, hvad biogasproduktion kan bruges til i landbruget.

I februar er der førstegangsmøder med tre nye grupper, der ikke ved så meget om biogas, men ønsker at diskutere om det er en mulighed for deres bedrifter og få et grundlæggende indblik i teoretiske og praktiske forhold omkring biogasproduktion.

Status, august 2012

Stor variation i gruppernes behov

I arbejdet med at udvælge de 10 grupper af landmænd har det vist sig, at der er stor variation i, hvad man ønsker at bruge gruppen til. Nogle grupper er allerede langt i planerne om etablering af biogasanlæg, mens andre kun har en uklar fornemmelse af, om et biogasanlæg kan være interessant for deres ejendom.

Behovstilpasset vejledning

Derfor udvikler Kompetencecenter for Økologisk Biogas øvelsesmateriale og diskussionsoplæg på flere forskellige niveauer. Nogle grupper vil starte med en introduktion til, hvad biogas er, og hvordan det vil kunne gavne et økologisk landbrug. Herefter vil der blive regnet på, hvad der findes af biomasse i området, og om det er realistisk at etablere et biogasanlæg på baggrund af denne.

I andre grupper vil det allerede fra første møde være diskussioner af biogasanlæggets organisering, drift og rentabilitet, der har højeste prioritet.

Her findes erfagrupperne

På nuværende tidspunkt er der etableret en eller flere grupper i Ballerup, Ringkøbing-Skjern Kommune, Holstebro, Hammel, Roskilde, Brande og på Samsø.

Gruppen i Roskilde er en åben gruppe for landmænd med tanker om et lille biogasanlæg på egen bedrift og med egen biomasse. Her vil fokus være på, om det er muligt at lave en bæredygtig biogas- og gødningsproduktion i mindre skala. Du har mulighed for at deltage i denne gruppe, uanset hvor i landet din bedrift ligger. Kontakt Lone Klit Malm for information om deltagelse på lkm@okologi.dk eller tlf. 20585024.

Både økologiske og konventionelle landmænd deltager

Gruppernes deltagere er primært økologiske landmænd, men i flere grupper deltager også konventionelle landmænd. Nogle af de konventionelle landmænd har allerede omlægningsplaner, mens det for andre gælder, at et samarbejde på sigt vil kunne øge sandsynligheden for omlægning til økologisk drift.

Læs om gruppernes erfaringer

I løbet af projektet vil alle grupperne have afholdt deres møder, og erfaringerne fra disse møder vil løbende blive indsamlet og delt via Kompetencecenter for Økologisk Biogas' nyhedsbrev samt via erfagruppe-siden her på www.okologi.dk.

Projektet har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram

undefined

undefined

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_dk.htm