G × E mellem økologiske og konventionelle systemer

Projektets overordnede formål er at forbedre økonomien for økologiske mælkeproducenter og konventionelle mælkeproducenter, der anvender et afgræsningsbaseret system.

Projektets formål og indhold

Projektets overordnede formål er at forbedre økonomien for økologiske mælkeproducenter og konventionelle mælkeproducenter, der anvender et afgræsningsbaseret system. For at nå dette mål vil vi:

  1. undersøge om der findes genotype × miljø (G × E) vekselvirkninger mellem økologiske (afgræsningsbaserede) og konventionelle (majs- og kraftfoderbaserede) produktionssystemer for økonomisk vigtige egenskaber, der er relateret til sygdom, frugtbarhed og ydelse samt sundhedsfremmende fedtsyrer i mælk og
  2. undersøge effekten af at tage højde for G × E vekselvirkninger i avlsværdivurderingen og avlsplanlægningen på avlsmæssig fremgang og indavlsstigning i en genomisk avlsplan. Formål 1 undersøges vha. data fra Kvægdatabasen, mens formål 2 undersøges vha. avlsplansimuleringer.

Hvis G × E vekselvirkninger mellem økologiske og konventionelle produktionssystemer eksisterer, så vil effekten af de to formål være:

  1. at det er muligt at udvikle mere effektive modeller til avlsværdivurdering, hvilket vil resultere i højere sikkerheder på de økologiske avlsværdital og i sidste ende større avlsfremgang, og
  2. at der på baggrund af den estimerede avlsfremgang og indavlsstigning kan træffes velbegrundede beslutninger om håndtering af G × E vekselvirkninger i avlsværdivurderingen og avlsplanlægningen.

Leverancen i dette projekt er således et beslutningsstøtteværktøj, så beslutningstagere inden for dansk kvægavl kan træffe informerede valg af modeller til avlsværdivurdering og af avlsplaner.

Projektejer

Aarhus Universitet,

Institut for Molekylærbiologi og Genetik,

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning,

Blichers Alle 20, Postboks 50, 8830 Tjele

Projektansvarlig

Seniorrådgiver Morten Kargo

Projektets organisering og Økologisk Landsforenings leverancer

Parterne Aarhus Universitet (institutterne MBG og FOOD), SEGES (afdelingerne Kvæg og Økologi) samt Økologisk Landsforening samarbejder om projektet. Projektets styregruppe består af Line Hjortø, SEGES, Bart Buitenhuis, MBG, AU, Lizzie Melby Jespersen, ICROFS, Iben Alber Christiansen, Økologisk Landsforening og Morten Kargo, MBG og SEGES, og projektets følgegruppe består af 7 økologiske mælkeproducenter. Følgegruppen består af de samme medlemmer som i SOBcows.

Læs mere

Læs mere om projektet på Aarhus Universitets website.

Link til projektets side

Projektperiode

04/2016 - 9/2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden