Jordfrugtbarhed gennem organisk stofmanagement for grøntsagsproducenter

Projektet vil formidle praksis og viden om muligheder til at forbedre jordens frugtbarhed og øge jordens organiske stof i jorden på bedrifter med økologisk produktion.

Projektets formål

Projektet vil formidle praksis og viden om muligheder til at forbedre jordens frugtbarhed og øge jordens organiske stof i jorden på bedrifter med økologisk produktion. Tilgængelig viden og erfaringer omsættes gennem videobaseret formidling samt formidling gennem mødeaktivitet til letforståelige og klare budskaber. Formålet er således at fjerne evt. barrierer for en praktisk gennemførsel af indsatsen på de enkelte bedrifter gennem demoaktivitet og formidling, og gennem en målrettet indsats for at øge jordens organiske stofpulje hos de økologiske gartnere at forbedre dyrkningssikkerheden.

Projektejer

GartneriRådgivningen A/S

Hvidkærvej 29

5250 Odense SV

Projektansvarlig

Økologikonsulent Richard De Visser

Projektets organisering og Økologisk Landsforenings leverancer

Økologisk Landsforening er samarbejdspartner i projektet og bidrager bl.a. i produktion af en række korte videofilm med interviews af ressourcepersoner fra bedrifter, som har haft særlig succes med management af jordfrugtbarhed og organisk stof. Desuden medvirker Økologisk Landsforening i afholdelsen af et seminar i slutningen af projektperioden med praktisk orienterede avler-til-avler-oplæg og præsentationer af de muligheder, de økologiske grøntsagsproducenter har for at øge jordens organiske stofindholde og forbedre jordfrugtbarheden. 

Læs mere

Læs mere om projektet på GartneriRådgivningens website

Projektperiode

01/2016 - 12/2016

Projektstøtte

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt- og gartneriprodukter