Kompetenceopbygning på Biodiversitetsgaarde – faglig udvikling, forretningsplan og formidling

Projektets formål er at definere et nyt koncept og en ny model for bæredygtigt økonomisk biodiversitetslandbrug, med fokus på bevaringsopgaven for plante- og dyregenetiske ressourcer.

Projektets formål og indhold

Projektet skal definere et nyt koncept og en ny model for bæredygtigt økonomisk biodiversitetslandbrug, med fokus på bevaringsopgaven for plante- og dyregenetiske ressourcer. Det skal være et bud på fremtidens brug af et ekstensivt drevet landbrug i et lokalt, kommercielt og holistisk perspektiv. Det sker gennem en videns- og kompetenceopbygning af de deltagende landmænd og deres ejendomme, på både overordnet og lokalt plan. Det skal være med til at løfte bevaringsindsatsen fremover, fra personlig goodwill til et økonomisk fundament via en nytænkende forretningsplan. Denne skal udvikle en bredere involvering og en øget afsætning af højværdiprodukter fra de bevaringsværdige dyre- og plantegenetiske ressourcer til fødevareinteresser og sikre en bred formidling af processen.

Projektejer

Foreningen Biodiversitetsgaarde i Danmark

Projektansvarlig

Økologi- og proceskonsulent Bjarne Hansen.

Projektets organisering og Økologisk Landsforenings leverancer

Styregruppen er Foreningen Biodiversitetsgaarde i Danmarks bestyrelse. Projektledelsen varetages af Bjarne Hansen, Økologi- og proceskonsulent i Økologisk Landforening. Desuden medvirker Forretningsudvikler i Økologisk Landsforening Else Torp, gårdejer Holger Jessen, gårdejer Susanne Hovmann-Simonsen og Slagter Mikkel Hesselager i projektet.

Projektperiode

01/2016 - 12/2017

Projektstøtte

Projektet har fået tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer fra Miljø- og Fødevareministeriet.