Rødkløver til får

Fårene hos Torben Kousgaard har afgræsset marker med 0-54 % rødkløver i bedækningssæsonen. Vi har høstet erfaringer med etablering af rødkløver, vurdering af kløverandel i afgræsningsmarker og afgræsning med små flokke af får.
Lammeproducenterne vil gerne lade fårene afgræsse kvægbrugernes slætmarker i efteråret. Foto: Irene Fisker

Mange lammeproducenter holder sig tilbage fra at lade fårene afgræsse marker med rødkløver. Det skyldes, at rødkløver indeholder stoffer, som kan have en negativ virkning på fårenes fertilitet. Rødkløver i græsblandinger giver imidlertid et større udbytte og findes næsten altid på de økologiske mælkeproducenters slætmarker. I projektet "Fytoøstrogener i rødkløver til får" undersøger vi indholdet af de hormonlignende stoffer i græsblandinger med varierende andel rødkløver, og vi demonstrerer virkningen på fertiliteten hos får, som har afgræsset markerne.

Varde Ådal Lam er vært for projektet

Lammeproducent Torben Kousgaard ved Varde er vært i projektet. Torben Kousgaard har 350 moderfår af racen Dorset og krydsninger her af, og på bedriften er der læmninger i oktober, januar og maj. Fårene afgræsser ekstensive arealer ved Varde Ådal i sommermånederne. De får, som skal ilæmmes i efteråret, sættes på gode sædskiftearealer. Her kan de få den ekstra energiforsyning, som er vigtig for antal løsnede æg (såkaldt flushing).

Flot etablering af forsøgsarealerne

Der blev etableret fire parceller á 1,1 ha med græsblandinger med forskellige andele af rødkløver:

  1. 2/3 blanding 31 + 1/3 blanding 22
  2. Blanding 42
  3. Blanding 42 + 3 kg rødkløver
  4. Blanding 22 (kontrol)

Blanding 31+ 22 og blanding 42 repræsenterer de græsmarker, som fåreavlerne bliver tilbudt af de økologiske mælkeproducenter til afgræsning i efteråret.  Blanding 42 + 3 kg rødkløver er med for at demonstrere effekten af ekstra meget rødkløver, og blanding 22 er med som kontrol, da den ikke indeholder rødkløver.

Kløvergræsmarkerne blev flot etableret. De blev sået med byg som dæksæd d. 28. april, og vandet tre gange. Der blev taget helsæd midt i juli og et slæt græs til grøntpiller sidst i august. Desuden blev der taget slæt på halvdelen af hver fold, lige inden fårene kom på d. 20. september.

undefined
28. maj. Tæt på 100 % fremspring af rødkløvergræs udlagt i byg. Foto: Jens Chr. Skov

 

undefined
Midt juli, inden høst af helsæd. Her ses kraftig vækst af kløvergræsset. Foto: Emil Kousgaard

 

undefined
25. august. Inspektion af rødkløvermarkerne inden slæt til grønpiller. Foto: Sven Hermansen

 

Små flokke af får er svære at styre

Der blev sat 10 får på halvdelen af hver parcel. Vi var bekymrede for, om fårene kunne tåle overgangen fra naturarealer til marker med meget høj kløverandel. Dyrene blev lidt tynde i gødningen, men det gik uden problemer. Fårene åd ikke noget af det tilbudte halm.

Får bryder sig ikke om at blive delt i små flokke, selvom de tydeligt kan se hinanden. Det blev da også nødvendigt at forstærke hegnet for at undgå at fårene løb sammen. D. 18. okt. blev der sat to væddere til hver af de fire flokke.

Rødkløveren blev hurtigt gnavet ned

Vurderingen var at der stod 250 FEN på hver parcel (4-500 FEN/ha) da fårene kom på. Fårene skiftede mellem de to folde inden for hver parcel tre gange. Indtil 1. november har hver parcel forsynet dyrene med ca. 18 FEN om dagen (16 FEN/ha/dag). I november blev afgræsningen suppleret med helsædsensilage, og d. 26. november blev dyrene fjernet fra parcellerne. Det var tydeligvis de parceller med mest rødkløver, som blev gnavet hurtigst ned. Selvom efteråret 2014 var mildt, holdt kløveren op med at vokse, da temperaturen faldt, mens græsset voksede videre.

Høj kløverandel og højt proteinindhold

Der blev taget prøver af kløvergræsset fire gange i løbet af efteråret. Prøverne blev udtaget ved at køre en bane med plæneklipper med opsamler på den fold, som fårene skulle ind på. Græsprøverne blev analyseret for foderværdi og scannet for bælgplanteandel ved en foreløbig metode på Eurofins,
se tabel 1.

 

Tabel 1. Foderværdi og bælgplanteandel bestemt ved foreløbig scanningsmetode ved Eurofins:

Foderværdi og bælgplanteandel

 

Kløverandelen og proteinindholdet i græsset lå generelt højt. Det betyder, at fårene har brugt energi på at udskille overskydende protein, men de var alligevel i godt huld hele efteråret.

Analysen af bælgplanteandel er en ny metode, der er under test og udvikling, og den kan derfor være behæftet med en vis usikkerhed. Tabel viser gennemsnittet af fire prøver for hver parcel. Rødkløverandelen var henholdsvis 25%, 30% og 54% i gennemsnit i de tre parceller med rødkløver. Niveauet stemmer overens med forventningerne i forhold til de anvendte frøblandinger.

undefined
19. sept. Udtagning af græsprøve på parcel med bl. 42 + 3 kg rødkløver. Foto: Jens Chr. Skov.

 

 

undefined
5.dec. Fårene er flyttet væk fra forsøgsarealet - her parcel med bl. 42. Foto: Jens Chr. Skov.