Rødkløver til får

Vejledning om anvendelse af rødkløver til afgræsning for drægtige får af intensiv race.

Mange lammeproducenter holder sig tilbage fra at lade deres får afgræsse marker med rødkløver. Det skyldes, at rødkløver indeholder plantehormoner - såkaldte fytoøstrogener - som kan påvirke fårenes fertilitet negativt.

undefined

Økologisk Landsforening har i projektet ’Effekten af rødkløver på får og geders fertilitet’ demonstreret, at selv store mængder rødkløver i græsmarker ikke nødvendigvis medfører færre fødte lam eller andre drægtighedsproblemer. Det øger i stedet producenternes mulighed for at udnytte flere græsarealer til fåreafgræsning om efteråret, idet mange mælkeproducenter efterhånden anvender slætblandinger med rødkløver.

Denne vejledning er resultat af undersøgelserne i projektet samt nyere forskning på området.

VIGTIGT: Projektet har ikke involveret ekstensive racer, hvorfor vejledningen ikke gælder disse.

Anbefalinger: rødkløver til får, intensive racer

Den bedste kløvergræsblanding

Almindelige kløvergræsblandinger til kvæg kan anvendes til afgræsning for drægtige får, dvs. blanding nr. 42, 45 og 49. I den ny proteinrige blanding nr. 47 kan andelen af rødkløver måske blive for stor, men det er ikke undersøgt.

1 bl. 31+22(2)19-9
1 bl. 31+22(2)19-9. Foto: Økologisk Landsforening.

 

2 bl. 42(2) 19-9
2 bl. 42(2) 19-9. Foto: Økologisk Landsforening.

 

3 bl. 42+4 19-9(2)
3 bl. 42+4 19-9(2). Foto: Økologisk Landsforening.

 

4 bl. 22 19-9
4 bl. 22 19-9. Foto: Økologisk Landsforening.

 

Baggrund: I projektet afgræssede fårene marker med stigende andel af rødkløver fra 0 til 54 procent. Der kunne ikke påvises nogen statistisk sikker effekt af græsblanding på antal scannede fostre. Læmmetidspunktet blev heller ikke påvirket. Analyser af fytoøstrogener i græsset viser, at indholdet ikke var i nærheden af kritiske niveauer, selv ikke i parceller med > 50 pct. rødkløver. Det er også værd at bemærke, at såvel rødkløverprocent som mængden af fytoøstrogener pr. g tørstof falder hen over efteråret.

Sørg for tilstrækkelig foderforsyning omkring og efter ilæmning

Baggrund: Foderproduktionen i blandinger med høj andel af kløver falder mere, jo koldere det bliver, end blandinger med højere græsandel. Det kan medføre fodermangel. I projektet var marker med høj kløverandel græsset mere i bund. En tendens til færre scannede fostre i denne gruppe skyldes formentlig dette snarere end niveauet af fytoøstrogener, som lå langt under kritisk niveau. I forhold til at opnå høj drægtighedsprocent og mange lam er fokus på mængde og generel kvalitet af foderet formentlig vigtigere end rødkløverandelen.

Udtag planteprøver til analyse

Baggrund: Det er vanskeligt at vurdere kløverandel visuelt og i den sammenhæng se forskel på hvid- og rødkløver. Den eneste sikre måde er en analyse hos godkendte analysefirmaer som fx. Eurofins. Er du i tvivl om kløverindholdet og eventuel overforsyning med fytoøstrogener, kan du få analyseret en planteprøve for indholdet af græs, hvidkløver og rødkløver.

Konklusioner fra planteanalyser

  • Indhold af fytoøstrogener falder med senere høst ved konstant rødkløverandel
  • Et indhold af Formononetin over 0,8 pct. af tørstof kan give frugtbarhedsproblemer. Så høje niveauer er ikke fundet i Økologisk Landsforenings afprøvning, maksimalt er målt 0,6 pct.

undefined
Figur 1: Dataanalyse og præsentation er udført af Martin Riis Weisbjerg, AU

 

Formononetin 

Formononetin er det hormonstof, der udgør hovedparten af fytoøstrogenindholdet i rødkløver. Det er desuden det hormonstof, det har været muligt at finde grænseværdier for i relation til dette projekt (kilde: Mustonen et al. 2014). Som det fremgår af figur 1, så følger Formononetinindholdet stort set andelen af rødkløver i efteråret. Selvom der i blanding 42 er tilsat 3 ekstra kg rødkløverfrø er indholdet af Formononetin på intet tidspunkt i nærheden af den kritiske grænseværdi på 8000 mg/kg tørstof. Ved normale græsblandinger vil kløverandelen dog sjældent komme op på mere end 35-40 % og dermed er der ingen grund til bekymring.

Yderligere information

Oplysninger om projektet, forsøgsbetingelser, græsblandinger og analyser findes på projekthjemmesidens forside.

Projektet er gennemført i perioden 2014-2015 i samarbejde med SEGES og Aarhus Universitet. Projektet er gennemført med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug. Tak til lammeproducent Torben Kousgaard, Varde Ådal Lam, som har været vært i projektet.