Økologien fossil-fri i 2025

Klimakommissionens rapport kom i sept. med en række anbefalinger til, hvordan Danmarks kan blive fossil-frit. Men selv hvis vi er uafhængig af fossile brændstoffer i 2050, er der stadig lang vej til at blive CO2-neutrale. Landbruget og økologien har et ansvar.

Danmark skal være uafhængig af fossil-energi i 2050. Økologisk Landsforening har lagt en mere ambitiøs klimastrategi og arbejder frem mod, at økologisk landbrug har udfaset fossil energi allerede i 2025.

- Når man køber økologisk mad, er det til gavn for miljø, natur, dyrevelfærd og sundhed. Vi vil sikre, at det også bliver til væsentlig gavn for klimaet. Punkt 1 i vores klimastrategi er, at det i 2025 skal være slut med fossil energi i det økologiske landbrug, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening.

Andre klimagasser

Som det fremgår af Klimakommissionens rapport, tegner landbruget sig for den næststørste udledning af drivhusgasser i Danmark. Det er især metan- og lattergas fra husdyrproduktionen, som er problemet.

- Det er en klar udfordring for landbruget at nedbringe emission af metan og lattergas til atmosfæren. Det er en opgave vi allerede har kastet os over på det praktiske plan i samarbejde med folk med viden på området, men vi får brug for endnu mere viden, og derfor er det positivt, at Klimakommissionens rapport pointerer, at der skal forskes meget mere på dette område, siger Evald Vestergaard.

Politisk vilje og handling

Klimakommissionen peger på, at der er brug for klare politiske udmeldinger om gradvis indfasning af vedvarende energikilder og øget afgift på de fossile for at skabe rammer for investeringer. Det er netop, hvad landbruget og dets investorer mangler i dag.

- En række økologiske landmænd er parate til at bygge intelligente biogas-anlæg, som producerer energi, øger udbyttet på økologiske marker, og kan recirkulere næringsstoffer fra samfundet tilbage til jorden. Men alle projekter står lige nu stille, fordi der mangler klare politiske udmeldinger og tiltag, som kan skabe fundament for investeringerne. Investeringer, som skal foretages nu, ellers kommer vi bagud, når priserne på fossil energi stiger, siger Evald Vestergaard.

CO2-lagring i muldjorden

I økologisk landbrug lagres der 6-700 kg mere CO2 pr. hektar end i ikke-økologisk landbrug. Kulstoffet i CO2 giver frugtbar jord, der er til gavn for klima, jord og landmand. Kommissionen peger netop på anvendelse af flerårige afgrøder til binding af kulstof i jorden.

Mere økologisk mad pr. hektar

Økologisk landbrug udleder i dag 30 procent mindre CO2 end ikke-økologisk landbrug målt pr. hektar. Gør man derimod klimabelastningen op pr. kg fødevare, er forskellen mindre, fordi udbyttet pr. hektar er lavere i økologisk landbrug. Produktionen af en liter økologisk mælk udleder eksempelvis 10 procent mindre CO2 end en ikke-økologisk, og for andre fødevarer er der ingen forskel i dag.

Derfor sætter klimastrategien ambitiøse mål for at producere mere økologisk mad på en klimavenlig måde. Et af redskaberne er økologiske biogasanlæg, som både producerer energi og effektiv gødning af plantemateriale. Teknologien kan øge udbyttet med op til 33 procent og spare klimaet for drivhusgasser.

Se også

Klimastrategi for økologisk jordbrug | English version