Økologi og klima

Økologisk landbrug i Danmark skal være verdens mest klimavenlige. Derfor har Økologisk Landsforening lagt en klimastrategi med en række konkrete og ambitiøse målsætninger. Fossil energi udfases helt, og økologisk markdrift skal binde mere CO2 i jorden.

Få styr på din klimapåvirkning

Få lavet en klimahandlingsplan. Planen er en håndsrækning til det økologiske landbrug der ønsker at beregne og reducere CO2-udledningen. Find de lavthængende frugter, hvor selv en lille indsats kan give markante resultater. Læs mere

Økologisk Landsforening har lavet en "Klimastrategi for økologisk jordbrug", som består af ni nye målsætninger og ni handlingspunkter, der skal sætte økologisk landbrug i klimaeliten. Læs klimastrategien.

- Økologisk landbrug bidrager i dag med nogle markante klimaløsninger, men vi kan gøre det meget bedre endnu. Med vores klimastrategi ønsker vi at sætte turbo på økologisk jordbrugs bidrag til klimaforbedringer, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening.

Forskning viser, at økologisk jordbrug i forvejen har en lavere CO2-udledning pr. hektar, og at netop økologisk produktion har et fokus på jordens frugtbarhed og udnyttelse af næringsstoffer, der reducerer udledning af en række klimafjendtlige gasser. Økologer benytter heller ikke kunstgødning, som kræver meget energi at fremstille.

- Vi skal bygge videre på det økologiske landbrugs mange styrker for at skabe verdens mest klimavenlige landbrug. Strategien vil samtidig give ekstra bonus for økologiens indsats for natur, vedvarende energi, sundere kost og en mere frugtbar jord, fordi netop disse elementer spiller sammen i vores klimastrategi, siger Evald Vestergaard.

Slut med kul og olie

Punkt 1 i klimastrategien er, at det i 2025 skal være slut med at anvende fossil energi i det økologiske landbrug. De økologiske landmænd vil sænke energiforbruget markant, bruge og producere vedvarende energi, samt medvirke i udviklingen af teknologier til at erstatte eksempelvis dieseldrevne traktorer.

- Når man køber økologisk mad, er det til gavn for miljø, natur, dyrevelfærd og sundhed. Vi vil sikre, at det også bliver til væsentlig gavn for klimaet, siger Evald Vestergaard.

Som et led i klimastrategien vil de økologiske landmænd producere vedvarende energi på gårdene ved hjælp af økologisk biogas, flere vindmøller og brug af solceller bl.a. på gårdenes store tage. Målet er, at de økologiske landbrug skal producere mere energi, end de selv skal bruge.

CO2-lagring i muldjorden

En meget overset klimaindsats er at bruge planter, som binder CO2 i jorden - planter, der allerede i dag anvendes flittigt i økologisk landbrug. I økologisk landbrug lagres der i dag 6-700 kg mere CO2 pr. hektar end i ikke-økologisk landbrug, hvor der til gengæld udledes mere CO2 til atmosfæren. Kulstoffet i CO2 giver frugtbar jord, så det er både til gavn for klima og jord, når økologerne vil forbedre kulstofbindingen yderligere.

- Mange ikke-økologiske metoder leder til erosion og ørkendannelse, mens de økologiske dyrkningsmetoder giver frugtbar muld, der holder bedre på vand og næringsstoffer. Økologisk landbrug er garant for, at fremtidige generationer kan producere fødevarer i en frugtbar jord og har et ordentligt klima at leve i, siger Evald Vestergaard.

Ifølge forsøg fra Rodale Institute i USA kan økologiske dyrkningsmetoder binde op mod 40 procent af det udledte CO2 i jordens atmosfære, hvis hele verdens landbrug bliver økologisk.

Mere grønt - mindre kød

Kød er den mest belastende fødevare for klimaet. Blandt andet fordi dyrene udleder metan- og lattergas til atmosfæren - gasser som er mere klimaskadelige end CO2. Et led i klimastrategien er at fremme en kost med mere grønt og mindre kød, en kost som i øvrigt er sundere.

Samtidig indeholder strategien målsætninger for at mindske klimabelastningen fra husdyrproduktionen.

Mere økologisk mad pr. hektar

Økologisk landbrug udleder i dag 30 procent mindre CO2 end ikke-økologisk landbrug målt pr. hektar. Gør man derimod klimabelastningen op pr. kg fødevare, er forskellen mindre, fordi udbyttet pr. hektar er lavere i økologisk landbrug. Produktionen af en liter økologisk mælk udleder eksempelvis 10 procent mindre CO2 end en ikke-økologisk, og for andre fødevarer er der ingen forskel i dag.

Derfor sætter klimastrategien ambitiøse mål for at producere mere økologisk mad på en klimavenlig måde. Et af redskaberne er økologiske biogasanlæg, som både producerer energi og effektiv gødning af plantemateriale. En teknologi, der kan øge udbyttet med op til 33 procent.

- Klimaet er ligeglad med, hvor meget mad vi producerer, men ikke hvordan vi gør det. For mennesker er det derimod vigtigt, hvor meget vi producerer. Udbyttet fra økologisk jordbrug kan blive væsentligt højere, uden det belaster klimaet eller naturen unødigt, siger Michael Tersbøl, faglig udviklingschef i Økologisk Landsforening.

Kræver politiske tiltag

Klimastrategien indeholder forslag til otte politiske initiativer, som kan fremme en klimavenlig udvikling i hele landbruget. Økologisk Landsforening foreslår bl.a., at afgiftsreglerne på energi ændres, så det bliver billigere for både landmænd og forbrugere at købe vedvarende energi end energi produceret af fossile kilder.

- Det er vores mål, at vores strategi og handlinger i forhold til klima vil give inspiration til klimapolitik og til klimaindsatsen i hele landbruget og fødevareerhvervene, siger Evald Vestergaard.

Artikler og aktiviteter i projektet