Sådan laves hø

undefined

Hø er et fortrinligt foder til drøvtyggere

Sukkeret i græsset forgæres ikke, og høet er ikke surt som
ensilage - det giver god ædelyst.

Aminosyrerne bevares, det giver 15-20 flere AAT-enheder og ingen ammoniak - det giver en god proteinforsyning. Hø er ikke finsnittet og vådt - det giver en god tyggetid og prikkeeffekt i vommen.

Hø kan smages

undefined

I høet bevares og forstærkes græssets duft- og smagsstoffer og der er meget større variation end i ensilage. Høets smag og variation kan bringes videre til mælk og kød.

Dansk producerede »hø-oste« har de seneste år vundet flere præmier.

Græsser til høslæt

undefined

Rød- og hvidkløver bruges traditionelt som kvælstofsamlere i de økologiske græsblandinger, men er ikke så velegnede til hø. Rødkløverens tykke saftfyldte stængel er svær at tørre og hvidkløveren lægger sig meget kompakt i skåret.

Lucerne er mere velegnet til hø. Stænglen er hul og stiv. Den tørrer hurtigt og er god til at løfte skåret fra jorden, så der kan komme luft ind.

Græsser med meget sukker og stor bladmasse er svære at tørre. Italiensk rajgræs er uegnet. Timothe, engsvingel og strandsvingel er velegnede.

Urternes duft og smagsstoffer bevares bedre i hø. Kommen, cikorie og vejbred kan konkurrere med græsserne i en græsblanding og er gode til hø.

Hay Mix Lucerne

Alsidig lucernegræsblanding til høslæt fra Frøsalget

undefined

Lucerne er grundstammen i blandingen. Det skal der tages hensyn til ved såning. Frøene skal tildækkes og jorden skal være kalket. For at skåne lucernen er det desuden vigtigt at lade 6-8 cm stå tilbage ved skårlægning.

Planteart Vægt%
Lucerne 53 %
Rødkløver 2 %
Hvidkløver 5 %
Alm. Rajgræs, diploid, tidlig 5 %
Alm. Rajgræs, diploid, middeltidlig 10 %
Engsvingel 5 %
Hybridrajgræs 5 %
Raj-/Standsvingel 5 %
Timothe 5 %
Kommen 2 %
Cikorie 1 %
Vejbred 1 %
Bibernelle 1 %

 

Skårlægning

undefined

Vent med at skårlægge til duggen er væk.

Crimper skal bruges nænsomt, så græsserne ikke blive skøre og spildsomme. Gummivalser er mest skånsomt.

Brug ikke crimper til lucerneblanding.

Læg skåret bredt ud og vend det straks efter skårlægning.

Vending

undefined

Vending fremskynder tørring. Græsset løftes fra jorden, så der kan komme mere luft omkring og nyt græs kommer op imod sol og vind.

Vend græsset hyppigt i starten, hvor bladene hænger godt ved. Dag 1 kan man godt køre med mange omdrejninger og sprede græsset bredt ud på marken.

Efterhånden som græsset bliver tørt skal det behandles mere og mere nænsomt.

undefined

Når græsset er over 40 % tørstof, vendes der kun på morgenduggen.

Når græsset er over 50 % tørrer det bedre og mere skånsomt i små skår.

Ved at korte topstangen og køre med lave omdrejninger, kan man lægge græsset sammen i små skår med venderen.

Sammenrivning

undefined

Når græsset er over 60% tørt kan det rives sammen i skår.

Fingerriven er mere skånsom end rotorriven. Den pisker ikke til græsset, men ruller det nænsomt rundt - selvom der køres med 25-28 km i timen.

Rivning kan med fordel foregå af to omgange, hvor skårene ved den sidste rivning lægges sammen.

Rivning bør ske tidligt om morgenen, hvor bladene hænger bedre ved på grund af duggen.

Presning

undefined

Høet kan presses i baller, når tørstofprocenten er over 86 %.

»Koster Crop Tester« (eller en mikrobølgeovn) kan måle tørstof inden høet presses.

Haymaster kan måle tørstof i ballerne.

Ballerne skal ikke køres ind og stables i laden før man er helt sikker på at de ikke tager varme.

Rundballer kan godt tåle at stå ude, uden overdækning, men skal fjernes fra marken, så man ikke ødelægger den nye græsvækst ved at køre rundt i den.