Barritskov laver hø i gammel kornlade

Solen leverer gratis varme til tørring af hø i tidligere kornlade på Barritskov.

I sommeren 2005 fik et gammelt plantørringsanlæg til korn nyt liv som høtørrer på den østjyske gård Barritskov, hvor den økologiske virksomhed Aarstiderne har domicil, og hvor jorden drives med alsidig økologisk planteavl.

"I forbindelse med, at vi indgik en aftale på 200 ha med miljøvenlig drift af græs på omdriftsarealer, fik vi pludselig en masse græs, som skulle udnyttes. Det er vores tilgang til at drive landbrug, at vi vil forædle på tingene. Samtidig havde vi en kornlade, der ikke længere skulle tørres korn i. Så det var oplagt at lave ladetørret hø i stedet for sur ensilage, som ikke er naturligt for drøvtyggerne", fortæller Svend Daverkosen, driftsleder på Barritskovs landbrug.

undefined

Solvarme fra tagkonstruktionen

Udover installering af en kran, har den største ændring af anlægget i forbindelse med høtørringen, været en ændring af tagkonstruktionen.
Under selve taget af stålplader er der monteret et undertag af spånplader, således at der er 22 cm hulrum mellem over- og undertag. De allerfleste sommerdage, selv på de halvtriste, er solen i stand til at varme luften i dette hulrum op med omkring tre grader.
Under hedebølger kan luften fra taget blive over 50 grader varm.
Denne varme luft trækkes af anlæggets blæser ned i kanalerne under gulvet, hvorfra den går op og tørrer høet.

Fordelen ved den varme luft er ikke selve varmen, men mere det faktum, at når luftens temperatur stiger, falder den relative fugtighed, hvorved luften kan trække mere fugt ud af græsset.
På de dage, hvor solen ikke kan sørge for tilstrækkelig varme, eller hvor der er ekstra behov, kan et system med opvarmet vand fra et flisfyr supplere solvarmen. Flisfyret bliver især brugt den første dag efter frisk græs er lagt ind i tørringsanlægget.

Et lag halm nederst

Første skridt, når der skal tørres hø i den gamle kornlade, er at dække gulvet med omkring 30 cm halm. Halmen sørger for, at den luft, der blæses op fra kanalerne under gulvet, bliver jævnt fordelt i høet.
Oven på halmen lægges 1,5 meter græs, og der blæses nu luft igennem i tre dage. Derpå lægges endnu 1 meter græs ind, der blæses igen tre dage, hvorpå endnu en meter græs lægges ind.

"Vi tørrer konstant de første tre dage. Derefter gør vi det typisk otte timer om dagen fra den fjerde til den ottende dag, og senere kun, hvis der er særligt behov. Efter tre uger eftertørrer vi en enkelt dag, og så er høet færdigt og kan flyttes ud af anlægget", forklarer Svend Daverkosen.

Risiko for fugtige pletter

Allerede i sommeren 2005, hvor anlægget blev taget i brug til to slæt, opdagede folkene på Barritskov, at hø er en meget varieret vare, der kan være forskellig fra sted til sted i en stak.

"Vi troede, at man kunne mærke, hvornår høet var færdigtørret. Men vi fandt hurtigt ud af, at selv om der er dejligt velduftende hø i det meste af stakken, så kan der godt være fugtige pletter inde i den, hvor der udvikler sig skimmelsvampe", beretter Svend Daverkosen.
De blandede erfaringer det første år hang også sammen med, at den særlige tagkonstruktion med solvarme endnu ikke var blevet færdigbygget.
Allerede året efter - i 2006 - gik det meget bedre. Dette år blev det færdige anlæg taget i brug tre gange, hver gang med godt resultat.
Første runde var ved Skt. Hans, den anden var omkring 1. august, og tredje runde var i september.

Mens det første slæt var begunstiget af ekstraordinært godt vejr til hø først på sommeren det år, blev september-slættet noget af en udfordring.
Dels kom der en byge, mens det skårlagte græs lå til vejring på marken, og dels var der en stor andel kløver i afgrøden, og kløver har lettere ved at klumpe og sværere ved at tørre end græs.
Alligevel gik det fint med at få lavet hø ud af slættet.
"Efter en indkøringsfase har vi nu fundet ud af at lave godt hø af både langt og tørt græs, og af kort og vådt", konkluderer Svend Daverkosen.

Fakta om anlægget på Barritskov

  • Indrettet i to tidligere tørresiloer til korn. Samlet bredde 17 meter, længde godt 30 meter, effektiv højde godt fem meter.
  • Rumfang ca. 3000 kubikmeter, svarende til 200 tons hø.
  • Kan fyldes fem til seks gange pr. år.
  • Indrettet med lavtryksblæser og fast kran til at løfte og flytte høet.
  • Kan både styres manuelt og automatisk efter vejrforholdene.