Marktørret hø

I forbindelse med konstatering af en større frekvens af leverbylder hos økologiske køer, har vi peget på muligheden af at introducere et velsmagende strukturfoder, der kan afhjælpe problemer med ringe vommotorik og dermed et for surt vommiljø.

Grønt marktørret lucernehø har de egenskaber der efterspørges. De fleste der har arbejdet med lucerne, ved at det kan være meget svært at bjærge ordentligt hø af lucerne. Planten har en kraftig, træagtig stængel med fine sideskud hvor blade og knopper har meget let ved at drysse, når der bliver revet og vendt i den næsten tørre afgrøde.

Udgangspunktet er en mark hvor lucerneplanterne står tæt. Der er forskellige udlægsmetoder der kan indpasses i sædskiftet. To ting skal fremhæves fra dyrkningsvejledningen: Lucernefrøene skal dækkes med jord ved såning så podekulturen ikke nedbrydes af lyset. Der skal Timothe eller Engsvingel med i udsæden for at lukke tynde steder i marken. Hvis jordbund og klima ikke er helt optimalt, kan der blandes rødkløver i ved såning, men så forkortes lucernemarkens levetid.

Metoden til at få bjærget grønt og velduftende lucernehø, har været brugt af Erling Englyst i Salling gennem de sidste 17 år, hvor der er presset hø af 3 slæt hvert år. Der er indbygget en masse fingerspidsfornemmelse og erfaring, men vi kan beskrive metodens nøglepunkter.

Når lucernen har dannet nye små skud ved roden og vejrudsigten siger 3 dage med højt vejr, skal afgrøden skårlægges uden crimper og lægges ud i fuld bredde. Den korte tid i solen gør det nemmere at bjerge høet så det bliver grønt og lækkert - høet skal ikke være knastørt. Tidsplanen bliver herefter:

Dag 1 formiddag
Skårlægning, høj stub

Dag 2 i morgenduggen
Samling af skår i 2 - 4 strenge med Vicon Acrobat siderive

Dag 3 i morgenduggen
Samling i 1 streng

Dag 3 middag
2 strenge lægges sammen

Dag 3 eftermiddag
Presning i småballer eller minibig (hårdt sammenpresset)
Ballerne skal helst stå ude enkeltvis en uge efter det er presset.

Efter slåning bliver høet ikke spredt og der arbejdes mest med riven når høet er blødt af væden fra duggen. Vicon-riven er det mest skånsomme og det mest fleksible redskab til håndtering af høet på marken så tabet af de fine og næringsrige plantedele undgås. Når høet kommer i laden er det lagerfast . Enkelte år hvor mekanikken eller vejret har svigtet har det været nødvendigt at wrappe baller fra et af slættene. Det gør foderet noget dyrere.

Samtidig med at Erling laver "det bedste foder i verden" peger han på en række andre fordele ved at lave lucernehø:

  • Jorden belastes ikke af tunge finsnittere og grøntvogne
  • Der bruges ikke energi til grønttørring
  • Man slipper for forbrug af plastik og bøvlet ved at slippe af med det
  • Stor høst af værdifuldt foder selv de tørreste somre
  • 4 år med lucerne udrydder en tidselbestand og efterlader en frugtbar og gennemgroet jord
  • Hømageri er godt og spændende arbejde

Vi har taget prøver af høet og konstateret at det er et meget tiltalende foder. Der er mange småblade og knopper med i høet. Stænglerne er ikke fingertykke, mere som en fin ukogt spaghetti som kan prikke til vomvæggen på den helt rigtige måde.