Tørring af hø

Om tørring af hø

Tørring af løst hø i plansilo

Der findes to hovedtyper af ladetørring: Bokstørring af løst hø i plansilo. Og tørring i rundballer eller firkantede baller.

Bokstørring af løst hø i plansiloer

Den optimale tørstof-% på græs, der bjerges til færdigtørring i boks, er 50 %. Hvis man ikke laver lagtykkelsen højere en 1 meter, kan græs med helt ned til 30 % tørstof dog godt tørre til udmærket hø. Til vådt græs er det imidlertid en fordel at have en affugter installeret, og tørringsomkostningerne er store.

Er græsset mere tørt end 50 % tørstof, stiger risikoen for bladtab i marken. Græsset rives sammen i store skår og samles i sindigt tempo med en opsamlervogn, så bladspildet minimeres. Græsset lægges ind i 1 meter og max 2 meter tykke lag, afhængig af hvor tørt det er.  Indlægningen sker med en kran (se figur 5), som er hængt op i loftet. Tørreboksen er imellem 50 og 200 m2 og op til 5 meter høj. Når det første lag græs har tørret en dag eller to, kan der lægges nyt græs ind ovenpå.

Bokstørring af løst hø i plansiloer

Den optimale tørstof-% på græs, der bjerges til færdigtørring i boks, er 50 %. Hvis man ikke laver lagtykkelsen højere en 1 meter, kan græs med helt ned til 30 % tørstof dog godt tørre til udmærket hø. Til vådt græs er det imidlertid en fordel at have en affugter installeret, og tørringsomkostningerne er store.

Er græsset mere tørt end 50 % tørstof, stiger risikoen for bladtab i marken. Græsset rives sammen i store skår og samles i sindigt tempo med en opsamlervogn, så bladspildet minimeres. Græsset lægges ind i 1 meter og max 2 meter tykke lag, afhængig af hvor tørt det er.  Indlægningen sker med en kran (se figur 5), som er hængt op i loftet. Tørreboksen er imellem 50 og 200 m2 og op til 5 meter høj. Når det første lag græs har tørret en dag eller to, kan der lægges nyt græs ind ovenpå.


undefined
Bokstørringsanlæg på ladegulv.


En ventilator blæser luft op gennem en bund, som er forsynet med ribber eller groft net, som f.eks. "Rio"-net.

undefined
Tremmegulv i bokstørringsanlæg.

Der er malet striber for hver meter for lettere at kunne lægge et jævnt lag græs. Som varmekilde anvendes en olieovn, et varmepumpeanlæg eller en solfanger i form af et dobbelttag på laden, hvorfra luften suges ned til blæseren.

 Kran i arbejde

Kran i arbejde med at lægge græs ind i bokstørringsanlægget


Se evt. også et videoklip med kranen i arbejde (klippet fylder en del, så det tager lidt tid at hente).

Kranen kan tage en grabfuld på op til 1000 kg af gangen. Det er vigtigt, at græsset lægges så jævnt ind som muligt.
Udtagning af høet fra boksen, sker med samme kran som ved indlægningen. Høet kan herefter placeres i en lade på et almindeligt i gulv. I Østrig sker tørring og lagring ofte på loftet af stalden. Også helt nye stalde bygges i to etager med plads til hø på loftet.

Fremgangsmåde ved fremstilling af ladetørret hø i boks

 1. Græsset skårlægges, når duggen er væk.
 2. Hvis ikke græsset er skårlagt med crimper og bredspredning, skal det vendes umiddelbart efter skårlægning.
 3. Der vendes evt. yderligere en eller to gange den første dag.
 4. Anden dag vendes en tredje gang når duggen er lettet.
 5. Et nyt stykke skårlægges og vendes.
 6. Eftermiddag rives det forvejrede græs sammen.
 7. Sidst på eftermiddagen køres græsset hjem i opsamler vogn og blæseren starters med det samme.
 8. Tilstræbt vandindhold ved hjemkørsel er ca. 50 %. På tørrelageret styrer automatikken tørreprocessen.
 9. Høet lægges jævnt ind på lageret.
 10. Mindst en meter og max 2 meters fyldhøjde første gang.
 11. Den tredje dag køres en ny portion hjem, der fyldes endnu en meter hø i boksen, og så fremdeles.
 12. Efter 4-5 dage er boksen fuld. Tørreanlægget kører fortsat. Automatikken vil nu slå over på intervaltørring, efterhånden som høet bliver lagerfast.
 13. Efter en uge skal alt høet være under 15 % vand. Anlægget kører dog stadig på intervaldrift, da høet stadig er aktivt og kan tage varme.
 14. I den anden uge kører anlægget få timer om dagen
 15. I den tredje uge efter skårlægning kører anlægget ca. en time hver anden eller tredje dag
 16. Efter tre uger bør tørstof-procenten være mindst 86, og høet er nu helt færdigtørret og lagerfast.
 17. Typisk tømmes boksen nogle dage inden, næste slæt påbegyndes.

Den hyppigste fejl, som begås i starten er, at der køres for stor en mængde af for ringe forvejret græs ind.

Tørring af rundballer eller firkantede baller

Tørring af hele baller er den ene at to metoder til ladetørring af hø. Den anden metode er at tørre løst hø i en plansilo.

Rundballer til tørring

Græs, der skal tørre i rundballer, skal være minimum 60 % tørt ved opsamlingen og gerne endnu mere tørt. Det er der to grunde til. For det første er det svært at presse ballen løst, når græsset er for vådt. For det andet stiger tørringsomkostningen drastisk når tørstof-%'en falder. Danske erfaringer med rundballetørring viser, at det i perioder af året kan være vanskelligt at tørre kløverrigt græs.

Med lucerne er det en anden sag, fordi det er langt lettere at blæse igennem lucernens hule stængel -  lucernen lader sig også lettere forvejre til en høj tørstof-% på marken.

undefined
Rundballer til tørring

Græsset rives før presningen sammen i store og jævne skår, så bladspildet kan minimeres og rundballerne kan blive ensartet presset. Dette er meget afgørende, for at ballen kan nedtørres ensartet.

Ved tørring i rundballer lægges ballerne 2 og 2 oven på hinanden (se foto herover) på nogle huller med en diameter på ca. 80 cm (se foto herunder).
Luften blæses op gennem disse huller og op gennem ballerne. For at sikre, at luften trykkes ud gennem græsset i periferien af ballerne, lægges der et låg over hvert ballepar.

undefined

Huller, hvorpå rundballer lægges

Ballerne køres umiddelbart efter presning på marken hjem på høtørringsanlægget, hvor de placeres over hullerne med en frontlæsser med balletang. Efter 1-4 dages gennemblæsning er høet 90 % tørt, og ballerne kan stilles på lager.