Rationsafgræsning med kvier i efteråret

I projektet afprøves og demonstreres stribeafgræsning som alternativ til storfoldsafgræsning i efteråret i to større besætninger.

Formål

Projektets formål er at forbedre kviernes trivsel og tilvækst på græs i efterårsmånederne. I efteråret stiger proteinindholdet i græsset voldsomt og ligger væsentligt over kviernes fysiologiske behov. Overskydende kvælstof belaster såvel kvien som miljøet. Samtidig har de græsmarker, som kvierne tilbydes sidst på året, ofte været afgræsset af malkekøer umiddelbart forinden og forurenet af deres gødning. Det hæmmer ædelysten og giver risiko for smitte med græsmarksparasitter.

Forventet effekt

Det forventes, at kviernes næringsstofudnyttelse, trivsel og tilvækst kan forbedres ved stribeafgræsning frem for traditionel afgræsning i reguleret storfold. Effekten forventes fuldt ud at honorere den ekstra arbejdsindsat, som daglig flytning af hegn indebærer.

Projektets resultater vil blive formidlet af økologikonsulenterne og kan bruges i græsmarksplanlægningen hos økologiske mælkeproducenter i 2016.

Det forventes, at projektet vil bidrage til at udvide afgræsningens andel af den samlede foderration for økologiske kvier og bidrage til en mindre udledning af uudnyttet kvælstof. Positive erfaringer med stribeafgræsning med kvier i efteråret vil givetvis kunne overføres til malkekøer, hvor afgræsningens andel af den samlede foderration hos økologer har været faldende igennem de sidste 20 år.

Aktiviteter

Aktiviteter i 2015:

  1. Rekruttering af værter
  2. Planlægning af samarbejde med værtbedrifter
  3. Besøg hos landmænd
  4. Udarbejdelse af styringsværktøj til afgræsningsforsøget
  5. Erfaringsindsamling på forskellige hegnsløsninger

Aktiviteter i 2016:

  1. Gennemføre afprøvninger med kvier
  2. Sammenligne kviernes trivsel og tilvækst i to afgræsningssystemer
  3. Optimere logistikken ved stribeafgræsning
  4. Sammenligne arbejdsforbrug og økonomi i de to systemer
  5. Afholde åbent hus hos en af værterne, hvor projektet demonstreres

Artikler

Projektperiode

Januar 2015 - december 2016.

 

Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden.