1. Hold dyret, besætningen og gården sund

Det robuste dyr

Forudsætningen for at undlade at bruge medicin er, at man har sunde dyr.

Flotte småkvier på græs. Bemærk kalveskjulet i baggrunden.Foto: Irene Fisker
Flotte småkvier på græs. Bemærk kalveskjulet i baggrunden.Foto: Irene Fisker

Sundhed

Tænk på sundhed som langt mere end 'frihed for sygdom'. Tænk på sundhed som fysisk og psykisk robusthed. Sundhed er 'resiliens': evnen til at modstå choks, det vil sige en evne til at håndtere alle de udfordringer, som man møder, og stadig holde balancen. Sundhed findes både på det psykiske og fysiske plan.

Erfaringer fra landmænd: det vigtigste er at tage en beslutning

Vil du udfase antibiotika fra din besætning, så skal du først og fremmest udfase syge dyr! Det vigtigste er at tage en beslutning om, at det er dét, du vil. Derudover er det vigtigt, at

 • Opbygge viden og erfaring om dyr, deres behov og måder at reagere på, samt om forskellige måder at håndtere deres sygdomme på
 • Opbygge et netværk for erfaringsudveksling og rådgivning, især hvis din dyrlæge ikke kan hjælpe dig

Sunde besætninger

En landmands bud på, hvordan en besætning holdes sund:
 • godt håndværk
 • holdning
 • staldforhold
 • håndtering af dyrene
 • tid og økonomi
 • at tage ansvar

Sunde kalve

Eksempel fra en landmand:
 • Frisk luft og læ i kalvestalden
 • God plads
 • Velstrøede bokse
 • Fremme deres robusthed
 • Kalve, som bliver syge med lungebetændelser, bliver omgåendebehandlet med antibiotika, evt. med støtte af homøopati

Støt dyret gennem gode rammer: konkrete eksempler

Disse billeder af sundhed giver næsten i sig selv vejledning til, hvordan man kan støtte dyrene til at
blive robuste:

 • Frisk luft - og selvfølgelig ikke træk
 • Godt, sundt foder - som passer til drøvtygger maver
 • Rent vand
 • Rolige trygge omgivelser og plads til at bevæge sig på i overensstemmelse med dyrenes fysiologi og anatomi
 • Rent miljø omkring dyrene: rent og tørt liggeunderlag

 

undefined

Nyt foder på foderbordet trækker køerne op. Et godt tidspunkt for opsyn. Foto: Kirstine Lauridsen.

Giv dyrene mest mulig naturlighed

Et økologisk dyr skal have lov til at udfolde sig sådan, at dets naturlige behov kan blive imødekommet. Det er ikke altid nemt som del af en besætning, men man kan komme et godt stykke vej.

 • Giv køerne lov til at kælve naturligt og pleje deres kalv længst muligt
 • I en økologisk besætning har dyrene mulighed for græsning - det giver en utrolig stor fordel for dyrene, så de kan bruge deres naturlige bevægelsesmønster, få frisk luft, solskin, plads til at vige og springe og vandre på et skridsikkert underlag og meget mere
 • Køer er flokdyr - giv dem muligheder for at dyrke deres flokliv: færrest mulige flytninger og sammenblandinger af flokke, og muligheder for synkron-adfærd.

 

undefined

Tygger dyrene drøv, hvordan ser gødningen ud og hvordan ligger køerne i sengene? Foto: Kirstine Lauridsen

Lær dyrenes naturlige behov at kende, og giv dem et liv som er værd at leve - set ud fra deres perspektiv

Menneskers omsorg: naturlige rammer og hurtig indgriben, når der er behov for det.

Det kræver en stor indsats at være landmand og holde sine dyr på en måde, som giver dem lov til at leve mest muligt i overensstemmelse med deres naturlighed. Som menneske har vi taget dyrene i vores varetægt, og det giver os et ansvar. Når vi giver dem naturlige rammer, så skal vi holde øje med dem, og bruge al vores viden og vores evner til at vurdere hvornår vi skal gribe ind, hvis noget er ved at gå skævt.

Tilbage til indholdsfortegnelsen

 

Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og EU's Landdistriktprogram

undefined undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne