3.1 Vælg køer til antibiotikabehandling

Antibiotika slår ihjel. Det er en alvorlig sag at vælge at bruge antibiotika.  Alt for længe har vi haft en tankegang om dels at 'bare fordi man har givet antibiotika, så har man handlet forsvarligt', samt at det er omkostningsfrit at give antibiotika. Det er det ikke - stigende problemer med resistens overfor antibiotika og rester af det i naturen, vand og produkter minder os om, at det ikke bare er noget, som vi skal bruge løs af. Behandl kun når det er relevant, og kun i de tilfælde, hvor det kan forventes at give et markant positivt bidrag til at gøre dyret sygdomsfrit.

Det er vigtigt, hvis du har et sygt dyr, at afgøre hvad der skal ske, hvis dyret er alvorligt syg (meget påvirket), skal dyret tilses og vurderes af en dyrlæge. Hvis dyret er lettere sygdomsramt, kan man i måske op til 2-3 dage forsøge med egen behandling/pasning - hvis dette ikke giver effekt, skal dyret tilses af en dyrlæge.

Antibiotika er relevant at vælge når:

  • Dyret har feber og er generelt påvirket af sin tilstand OG
  • Der formodes at være bakterier, som er følsomme over for behandling, involveret i sygdomstilstanden, OG
  • Der ikke umiddelbart findes nogen bedre alternativ behandling

Antibiotika er IKKE relevant at vælge når:

  • Der ikke er bakterier involveret i dets sygdomstilstand, men f.eks. virus eller parasitter
  • Dyret er blevet behandlet tidligere for den samme sygdom, og det hjalp ikke at give antibiotika,
  • Der ikke er nogle tegn på at dyret er sygt.

Hvis du beslutter dig for at behandle dyret med antibiotika:

  • Få undersøgt hvilke bakterier, som er involveret, og hvorvidt de er resistente over for antibiotika og brug resultatet som din/jeres vejledning.
  • Vælg et smalspektret penicillin som første behandlingsmiddel
  • Vær sikker på at dosis og intervaller samt behandlingsvarighed er udregnet rigtigt. Når antibiotika bruges, skal det bruges rigtigt!

 

Tilbage til indholdsfortegnelsen

 

 

Projektet er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og EU's Landdistriktprogram

undefined undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne