Hans Hjort

”Samarbejde med jægeren.”
Insektvold dækket af ukrudt. Sålænge den ligger, så det ikke genere afgrøden, er det ikke nødvendigvis dårligt. Foto: Jens Christian Skov

Hans Hjort er mælkeproducent ved Mørke på Djursland. "Der har været stor interesse fra naboerne" siger Hans og fortsætter "det er især naturstriberne som de ligger mærke til. Men de står jo også der med deres blomster og ser rigtig flotte ud".

Hans's insektvold og andre naturtiltag er lavet i samarbejde med den jæger der lejer jagten. Hans har fortalt hvor tiltagene skal laves og hvad der skal laves og derefter har jægerne udført arbejdet. "Vi har set utrolig mange jordrugende fugle, både i og uden for tiltagene" fortæller Hans, "men insektvolden fik vi ikke lige passet første år og det kan ses" forsætter han.

Insektvolden er groet til i ukrudt i stedet for tuegræsserne, så den har ikke den værdi den kunne have. Heldigvis ligger den et stykke fra marker, så den kommer ikke til generer. "Jeg tror den skal lægges om, hvis den skal have værdi for de jordrugende fugle i fremtiden" afslutter han.
 
Hans Hjort har deltaget i naturfremmeprojektet i flere år.

undefined

Agerhøner og fasanhøner ved vandhul

Hans Hjort

Økologisk mælkeproducent med store engarealer og planteavl. Han deltager i projektetet om effektiv naturfremme. I 2010 havde Hans Hjort som forsøg anlagt:

 • Insektvolde
 • Vildtstriber
 • Barjordsstriber

Der vil løbende blive holdt øje med tiltagene. Der vil blive taget foto og nogle steder video af de enkelte tiltag.

Insektvold:

Oppløjet lavt dige, minimum 1½ meter bred og ½ meter høj.

Funktion:

Insektvolden skal dele de store ensartede dyrkningsflader, der kommet som følge af landbrugets udvikling.

For hvem:

Fugle, vildt, biologisk bekæmpelse.

Hvad indeholder den:

Til insektvoldene er anvendt følgende blanding:

 • Hundegræs Amba 22 %
 • Strandsvingel Jordane 22 %
 • Timothe Dolina Økologisk 22 %
 • Engsvingel, Laura Økologisk 22 %
 • Rødsving Gondolin Økologisk 12 %

Læs mere om insektvolde

Vildtstribe:

Op til 6 meter brede striber med bi- og vildtvenlige frøblandinger.

Funktion:

Vildtstriberne kan med de isåede blomsterblandinger, enårige ukrudt og græs tiltrække insekter. De giver et godt fødegrundlag for mange andre dyr, som f.eks. agerhøns. Kortklippede græsstriber giver grønt føde til harer og hjortevildt. Græsbræmmer giver redeskjul, læ- og overvintringssted.

For hvem:

Harer, fugle og vildt.

Hvad indholder den:

Honningurt, boghvede og oliehør. Hvis vildtstriben også skal kunne bruges om vinteren, skal der nogle vinterfaste planter i blandingen, som f.eks. fodermarvkål, turnips, kløver og raps.

Følgende økologiske sorter o.a. fra Frøsalget er brugt i vildstriberne:

 • Solsikke Coralia Cs
 • Blodkløver Contea
 • Honningurt Amerigo
 • Havre Flamingsprofi
 • Kyllingemix (Havre, boghvede Lileja, Oliehør)

Der er lagt vægt på sorter, der giver et tæt bunddække og som blomstrer på forskellige tidspunkter.

Læs mere om vildtstriber

Barjordstribe:

Opharvet eller fræset stribe på 1-2 meters bredde, hvor jorddække af fremvoksende vegetation forhindres ved jordbehandling med passende mellemrum.

Funktion:

Barjordsstriber giver et åbent areal, hvor sollyset kan opvarme jordbunden. Striben kan benyttes som "varmestue", tørreplads og transportvej for agerlandsfaunaen.

For hvem:

Fugle, ukrudt

Hvad indeholder den:

Barjord

Læs mere om barjordsstriber