Jakob og Thomas Kjærsgård

”Lav naturtiltag og hæv jagtlejen.”
Markvandring. Foto: Marie-Louise Simonsen

Jakob Kjærsgård og han bror Thomas fra Herning har gennem de sidste to år etableret mange tiltag, både insektvolde og naturstriber. "Vi ser så mange hjorte, fasaner og harer efter vi har etableret naturtiltag," fortæller Jakob. "Der var selvfølgelig også mange før, men nu ser vi også alt det andet. Det har været en stor fornøjelse at gå rundt og tilse tiltagene," siger Jakob.

Insektvolden tog lidt tid at anlægge, men de næste år skal der ikke bruges meget tid på den. Første gang brugte Jakob og Thomas to timer og anden gang brugte de kun 20 minutter. "Den kan snildt blive liggende i fem år og den giver både føde, rede og skjul" siger Jakob.

Det er vigtig andre også kommer i gang. "Det er rigtig nemt og det giver så meget. Både for mig som landmand men da specielt også for de dyr der lever i agerlandet" afslutter Jakob.

Jacob og Thomas Kjærsgård har begge deltaget i projektet med naturfremmetiltag i flere år.

Se mere om hvad de anlagde og hvordan de gjorde.

Disse to film viser mere om, hvordan du kan komme i gang med at lave naturfremmetiltag: