Mogens og Preben Drastrup

”Øgede jagtmuligheder.”
Preben Drastrup og konsulent Irene Fisker diskuterer en af de naturstriber som Preben har anlagt i 2011. Foto: Jens Christian Skov

Preben Drastrup ved Nibe har etableret både insektvold, barjords- og naturstriber. "Insektvolden er svær at etablere, men… den giver rigtig meget. Og det er kun første år man har bøvl med den, derefter kan den jo ligge urørt hen i flere år. Det kræver bare lidt øvelse" siger Preben.

"Der har været en million fasaner i år. Men det er ikke sikkert det har noget med tiltagene at gøre. Vi så ingen agerhøns, men mange harer. Det har vi altid haft" siger Preben. Prebens råd til andre er at de bare skal komme i gang. "Hvis de lejer jagten ud kan de sagtens sætte lejen op med 5000,- kr." siger han.

Næste år harver Preben rundt om alle marker. "Derudover vil jeg ved mit læhegn lave en barjordsstribe og holde 3 meter slået ind mod afgrøden" fortæller Preben. (sæt skitse fra hæfte ind, så det er helt tydeligt, hvad han mener)

Det eneste problem Preben kan se ved barjordsstriberne er at man ikke har maskiner der er små nok (max. 2 meter). "Hvem har det?" spørger han. "Men det er lidt bøvl jeg gerne tager med, for at give noget til fasanerne" afslutter Preben.

undefined

Det var svært at etablere insektvolden, Preben kørte frem og tilbage 10 gange.
Regnen gjorde det ikke nemmere.