Flere erfaringer og relevante links

Nedenfor finder du baggrundsmateriale og links til relevante artikler om naturfremmende tiltag og biodiversitet. Desuden en samling links til andre instanser i Danmark, der arbejder med naturbeskyttelse og beslægtede områder.
Maculinea arion

Baggrundsmateriale og relevante links til andre, der arbejder med naturfremme og naturbeskyttelse

Her et link til en tysk side med anvisninger på, hvordan man anlægger naturfremmende tiltag - fra projektet: Blomstrende Landskab

Artikel om, hvordan naturen ofte ender som taber i politiske forhandlinger og om de seneste års faldende biodiversitet i det danske landskab.

Artikel fra Jord og Viden om værdien af føde-, energi- og økosystemydelser .

Artikel fra Politiken om udviklingen i biodiversitet.

Artikel fra Aktuel Videnskab 2008 om brak og natur.

Artikel fra Natur og Miljø juni 2010.

Link til eksterne hjemmesider og vores samarbejdspartnere:

DN - Danmarks Naturfrednings forening

DOF - Danmarks Ornitologiske forening

DMU - Danmarks Miljøundersøgelser

SNS - Skov & Naturstyrelsen

DJF - Danmarks Jægerforbund

Litteratur:

Videncentret for Landbrug

Dansk Ornitologisk Forening

Skov og Natur

Den store danske

Natur- og vildtpleje af Niels Søndergaard

Naturschurtz im Ökolandbau af Srah Fuchs og Karin Stein-Bachinger