Nyt om naturfremme

Følg med i arrangementer, forskning og nye tiltag inden for naturfremme.
Harer i sneen - Foto: Colourbox.com.

Naturfremmende tiltag er med til at sikre Danmarks bestand af bier

Det moderne landbrugslandskab, med store arealer med ensartede plantetyper, giver bierne for ringe muligheder for at finde føde gennem en hel sæson. Når bierne har det dårligt, går det også ud over en række landbrugsafgrøder, der er afhængige af bierne til bestøvning.

Forskere ved Aarhus Universitet anslår, at honningbiernes bestøvning af landbrugsafgrøder og frugttræer har en årlig værdi på 0,6- 1 mia. kroner. Derudover producerer honningbier hvert år mellem 2.000 og 3.000 ton honning, som også har en økonomisk værdi.

Bl.a. andet i forbindelse med økologisk landbrugsproduktion er der gode muligheder for at øge biodiversiteten i landskabet ved at etablere naturfremmede tiltag, der alle er med til at øge fødemulighederne for gennem hele sæsonen:

  • Midtmarksstriber
  • Kantstriber
  • Insektvolde
  • Græsstribe gammel vegetation
  • Vildtagre.

Nye initiativer skal styrke naturplejen

Aalborg Kommune planlægger at tage på hjemmebesøg hos landmanden for at skabe dialog om, hvordan han bedst passer på sin værdifulde natur. Også i landbrugskredse og i Naturstyrelsen er der initiativer på vej, der skal skabe mere biodiversitet med landmanden som den primære naturplejer.

Danmarks Biodiversitet 2010

DMU er kommet med en omfattende videnskabelig rapport der viser Danmarks biodiversitet i 2010. Rapporten kommer med bud på kommende års strategier og handlingsplaner på biodiversitetsområdet for at rette op på den skade vi forsat er i gang med at påføre biodiversiteten.

Grønt fjerner stress

I 2007 indledtes et samarbejde mellem Realdania samt Skov & Landskab om terapihaven Narcadia, og haven forventes at åbne nu til sommer. Ud over at blive et nationalt og internationalt forsknings-, uddannelses- og demonstrations-laboratorium, kommer Nacadia også til at fungere som behandlingssted for personer med stressrelaterede lidelser. Narcadia ligger i Arboretet.

Naturoplevelser via nettet

En ny internetportal - ud i naturen - samler naturoplevelser i hele Danmark, så det nu bliver lettere for danskerne at finde oplysninger om natur på nettet.

Danskerne går i stigende grad på nettet, før de går i skoven, viser en undersøgelse foretaget af Institut for Konjunktur Analyse. I 2004 foregik 40 pct. af danskernes informationssøgning om naturen på internettet. I 2008 var det steget til 64 pct.

Indbydelse til naturvandring

Økologisk Landsforening indbyder til naturvandring med naturfremme som tema d.8. juli kl.19-20.30 hos Jakob Kjærsgaard, Fastrupvej 30, Hammerum, 7400 Herning. Turen bliver ledet af planteavlskonsulent Børge Østergaard med speciale i natur og vildt. Formålet er at vise nogle enkelte tiltag, der kan laves inden for enkeltbetalingsreglerne og samtidig fremmer levevilkårene for vildtet i agerlandet. Læs reportagen her.

Peberholm

Den kunstige ø Peberholm er blevet et unikt naturresevat, nu også for haren.

Danmark finkæmmes for natur

Store dele af Danmark skal i de kommende tre år ses igennem for at finde og registrere alle søer, moser, heder og anden natur, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Det er resultatet af en aftale mellem miljøministeren og Kommunernes Landsforening (KL). Der er afsat 36 mio. kr. til arbejdet, der forventes afsluttet i 2013. Pengene er tilvejebragt gennem finanslovsaftalen.

Sammenhæng mellem natur og sundhed

Sammenhængen mellem en moderne livsstil og udbredelsen af fx hjertesygdomme, fedme og stress er et emne, der i stigende grad bekymrer i store dele af verden. Det er noget af baggrunden for COST-aktionen "Forests, Trees and Human Health and Wellbeing", der netop har barslet med en videnskabelig bog om sammenhængen mellem natur og sundhed.