Mere natur i agerlandet med effektivt natursamarbejde

Projektet vil identificere samarbejdsløsninger mellem landmænd og andre interessenter for mere og bedre natur på landbrugsbedrifterne. Gennem samarbejde motiveres landmændene til at gøre en ekstra indsats for naturen og til at fastholde interessen for naturtiltag og -pleje.

Formål

Formålet med projektet er at inspirere flere landmænd til at etablere naturtiltag samt at fastholde interessen og motivationen hos de landmænd, der er i gang. Metoden er at skabe flere samarbejder om naturtiltag, ved at gøre det nemt og attraktivt at igangsætte og koordinere samarbejdet. Projektet vil indhente erfaringer fra landmænd og andre interessenter, der samarbejde om mere og bedre natur på landbrugsbedrifterne. Der findes mange gode eksempler på, at landmændene gennem samarbejde motiveres til at gøre en ekstra indsats og hjælper hinanden til at fastholde interessen for at arbejde aktivt med naturen. Ved at indsamle deres erfaringer og formidle dem bredt vil projektet skabe grundlag for endnu flere natursamarbejder på de økologiske bedrifter. 

Forventede effekter

Gennem effektivt samarbejde om understøttelse og udvikling af natur på landbrugsbedrifter skabes der bedre forudsætninger for vilde dyr og planter i og omkring det moderne landbrug.

Det kan være en stor opgave at integrere naturpleje i den daglige landbrugsdrift. I projektet udforskes de mange muligheder, der er for samarbejde om naturpleje og -tiltag. Projektet udmunder i et katalog med inspiration til samarbejde, og en række værktøjer, der optimerer både indsats og udbytte.

Projektet vil gøre det nemmere for landmænd og de, der ønsker at hjælpe med etablering af naturtiltag, at finde hinanden og udvikle samarbejdsaftaler.

Aktiviteter

Samarbejdsmuligheder for landmænd, der ønsker at få hjælp og sparring til udvikling og implementering af naturtiltag identificeres. Der udvikle samarbejdsmodeller på baggrund af gode erfaringer hos landmænd, privatpersoner og foreninger, der allerede hjælper hinanden med naturtiltag.

Der laves et katalog over de muligheder landmænd har, for at få hjælp til naturtiltag, gennem samarbejde med andre interessenter samt redskaber til organisering af samarbejder mellem landmænd og andre interessenter i etablering og vedligehold af naturtiltag på landbrugsbedriften.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Projektperiode

1. januar 2017 til 31. december 2017.

Projektstøtte

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden.

15 juni