Erfaringer fra projektet

Ved afslutning af projektet bad vi deltagerne fortælle hvad de har fået ud af at være med, og hvordan fremtiden ser ud for naturen på deres bedrifter.

Fokus på naturen

Deltagernes tilbagemeldinger har været meget positive, og det er især det øgede fokus på naturen på egen bedrift, der bliver fremhævet. 

Gennem undervisning, vidensdeling og besøg hos hinanden, har deltagerne fået en bedre forståelse for naturen på deres egen bedrift, og hvordan man bedst plejer de forskellige naturområder. 

Det vigtigste jeg har fået ud af at deltage er, at jeg er blevet mere opmærksom på naturværdierne der er på min ejendom. Både dem der allerede eksisterer og på de muligheder som jeg med relativt begrænset indsats vil kunne realisere.

Deltagerne har inspireret hinanden

Deltagerne har især haft gode oplevelser med de dialoger med fagfæller, som projektet har faciliteret. Når man ser og hører hvordan andre har opnået rigtig gode resultater, så får man selv lyst til at komme igang. 

- Det har været givende at mødes med andre og sammen få snakket om hvad der kan gøres og få øvet sig på at gøre det. Når man drøfter naturtiltagene, bliver det for alvor tydeligt, hvad der egentlig kan gøres og hvad der måske mangler at blive gjort på ens bedrift. Man finder ud af med tiden, at det ikke kræver så meget at gøre de her ting og at det hverken tager særligt lang tid eller koster særligt mange penge. Til gengæld giver det mere natur, bedre levesteder for dyr og planter og er en fryd for øjet.

Det behøver hverken være dyrt eller besværligt

Som flere af deltagerne bemærkede, behøver det ikke at kræve så meget, at lave naturtiltag på sin ejendom. Der findes naturtiltag for enhver smag og pengepung, og selv små tiltag kan gøre en stor forskel. 

- Det har været en øjenåbner. Jeg havde slet ikke tænkt på alt det man kunne gøre og med enkle midler. 

Ofte kan det faktisk lade sig gøre at optimere markdriften ved at give naturen plads. Naturtiltag i marken kan nemlig være noget så enkelt som at tage en våd plet, der år efter år er besværlig at dyrke, ud af markdriften. 

Naturplaner for fremtiden

De fleste af deltagerne har flere naturprojekter på tegnebrættet, som skal realiseres de kommende år. Når man ser naturen udvikle sig på baggrund af ganske små tiltag, vokser ambitionerne hurtigt. Således startede de fleste af deltagerne med mindre tiltag så som barjordstriber og lærkepletter, men har allerede året efter lavet større naturprojekter som eksempelvis etablering af vandhuller og insektbanker.