Fællesmøde for natur erfa-grupper

Da de forventningsfulde deltagere mødte op i Økologiens hus, ventede der dem, et anderledes kursus-program. Blandt andet brugte de tid på at klippe, tegne og klistre, da deres drømmegård med henblik på naturudvikling skulle realiseres på et stykke papir.
Rundvisning på gården med præsentation af drømmescenariet for naturen til fællesmøde for natur erfa-grupper - Foto Rasmus Løbner..jpg

Formålet med dagen

Formålet med dagen var at den enkelte deltager skulle drømme og finde ud af hvilke muligheder der er, for at realisere naturtiltag på sin ejendom.

Søren Breiting, som er professor i biologi og pædagogik, var tovholder for kurset. Han lod drømme blive til virkelighed, da han startede dagen op med at deltagerne skulle tegne sin drømmegård med henblik på naturudvikling på et stort stykke papir. Deltagerne havde også medbragt billeder fra deres ejendom, som de kunne klistre på deres tegning.

Søren Breiting fortæller "formålet med denne øvelse er at deltagerne får lov at drømme. De skal ikke tage hensyn til den daglige drift eller økonomien. På den måde kan deltagerne drømme om, hvordan deres naturdrømmegård kan komme til at se ud. Det er en god øvelse, hvor der ofte bliver kommer nogle rigtig gode ideer. "

Da deltagerne var færdige med at tegne viste de på skift, de andre deltager rundt på deres drømmegård, ud fra deres egen tegning. Det gav også anledning til spørgsmål om nutidig drift, problemstillinger og muligheder i fremtiden. Der blev udvekslet mange erfaringer mellem deltagerne i denne del af kurset.

Fagpersoner deltager i kurset

Efter middagspausen deltog tre fagpersoner, med hver deres interesseområde. Det var tid til at deltagerne skulle realisere sine drømme og finde frem til, hvad der egentligt kunne lades sig gøre, på den enkelte ejendom.

"Jeg har nøje udvalgt de tre fagpersoner, fordi de hver især har stor kendskab til lignende projekter. Vidensfeltet er bredt og de tre fagpersoner har speciale i: læhegn, skov og naturpleje, naturplaner, søer og vådområder og græsnings- og rydningsprojekter samt minivådområder. Der er i denne del af kurset tid til at den enkelte deltager kan spørge eksperten, hvordan man bedst muligt kan realisere sin drøm. " Fortæller Projektleder Marie-Louise Simonsen, som står bag projektet: "Mere natur i agerlandet igennem erfa-grupper".

Hensigtserklæring

Sidst på dagen var det tid til at deltagerne skulle skrive ned, hvad de ville realisere på sin ejendom. Dette blev gjort på en hensigtserklæring.
Da kurset var slut havde deltagerne en ny viden og gode ideer, som de sammen med deres hensigtserklæring kunne tage med hjem fra et spændende kursus.