Første møde i Esbjerg

De 4 landmænd fra Esbjerg-området er forventningsfulde, da de første gang mødes med naturkonsulent Marie-Louise Simonsen fra Økologisk Landsforening. Dagens program lyder på biodiversitet, agerhøns og naturstriber.
Første møde i natur erfa-gruppen Esbjerg - Foto Rasmus Løbner..jpg

De fire landmænd deltager i et projekt, hvor det ikke handler om optimering af markdriften, men derimod naturpleje og biodiversitet. Det er et spændende emne, fordi mange landmænd har været med til at effektivisere markdriften, ved at nedlægge læhegn og markskel. "Når jeg kører i marken kan jeg se at artsrigdommen er faldet, og den udvikling må vi vende" fortæller en af de deltagene landmænd.

Måden man forsøger at vende udviklingen på, er ved at etablere natur erfa-grupper rundt om i landet. Disse erfa-grupper skal i samarbejde med en naturkonsulent finde forskellige steder på bedriften, hvor man kan etablere naturtiltag som insektvolde og naturstriber.

Hvad går projektet ud på:

Naturkonsulent Marie-Louise Simonsen fortæller. "Formålet med projektet er, at der skabes mere natur i agerlandet for at øge biodiversiteten og fremme biotoper og levesteder for agerlandets truede dyre- og plantearter ved at igangsætte natur erfa-grupper. Projektet har samlet 6 natur erfa-grupper, som udveksler erfaring om etablering, pleje og vedligeholdelse af naturtiltag på deres bedrift. Erfa-grupper kan bidrager med tre vigtige ting, som landmændene mangler for at komme i gang som naturplejere - viden, fastholdelse og motivation.

For mange landmænd kan det være meget svært at gennemskue reglerne for naturtiltag, og frygten for at bliver trukket i enkeltbetalingen er stor. Det er netop det, der afholder mange landmænd fra at lave naturtiltag. Rådgivningen i natur efra-grupperne er gratis for de deltagene landmænd.

Efter besøget i Esbjerg:

Når Marie-Louise Simonsen er hjemvendt fra sit besøg i Esbjerg skal hun registrer og beskrive områderne som hun har besøgt. Det gør hun i en rapport. I rapporten beskriver hun de forskellige naturtiltag der er muligt at lave på bedriften. Hun beskriver også de fredninger man skal huske at tage hensyn til. Rapporten modtager landmændene med posten og så er naturtiltagene lige til at komme i gang med.

Marie-Louise Simonsen har netop indkaldt alle deltagerne i projektet til en kursus dag, hvor fagpersoner skal hjælpe landmændene med at realisere muligheder om større naturtiltag på hver deres bedrift.