Test af plejestrategier for vådbundsarealer

Her kan du læse mere om de plejestrategier, som afprøves i projektet ”Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af dyr og maskiner"

Forsøgsarealet

Afprøvningen af plejestrategier sker på et 16 ha stort fugtigt vedvarende areal ved Fussingø, hvor der er problemer med tilgroning af lysesiv. Der søges der ikke hektarpræmie til arealet, fordi der er over 50 % lysesiv i per m2.

Arealet er hegnet i 8 ensartede parceller med 8 forskellige kombinationer af afgræsning, afhugning og tromling (figur 1).

Registrering af planter

Inden den første mekaniske afhugning og inden udsætning af dyr blev sammensætningen af plantearter registreret og diameteren af lysesiv-tuer målt i 8 forsøgsfelter på de 8 parceller. Registreringen gentages ved projektets slutning. Udviklingen i plantebestanden dokumenteres med fotos, som tages af arealerne 2-3 gange pr. sæson.

Græsning

Midt i maj måned bliver et passende antal kvier/stude, delt i fire flokke, lukket ud i hver sin fold. Frem til indbinding i oktober flyttes dyrene rundt mellem to folde hver tredje uge. Dyrene vejes hvert år ved ud- og indbinding, så deres tilvækst kan beregnes, og der indsendes gødningsprøver til vurdering af parasitbelastning.

Græstilbuddet vurderes løbende, og belægningsgraden tilpasses derefter.

Alle otte parceller er i 2010 og 2011 blevet afgræsset med samme afgræsningstryk - 10 dyr ved udbinding per parcel og en halvering i august. Det vurderes, at græsningstrykket i projektets sidste år bør hæves først på sæsonen for at få dyrene til at gå mere aggressivt til lysesivene. Landmanden er indstillet på dette, selvom han kan forvente en lidt lavere tilvækst på dyrene.

Maskinel afhugning

Firmaet "Naturklip" afhugger plantemateriale på fire af parcellerne før og efter udbinding. To af parcellerne afpudses begge gange, to parceller afpudses forår, to parceller afpudses kun efterår, og to parceller afpudses overhovedet ikke.

Tidsforbruget til afpudsning registreres. Som udgangspunkt kan der afpudses omkring 1 ha i timen, hvis jordbundsforholdene ikke er for ekstreme.

ATV som naturpleje-redskab

Indenfor det sidste årti har ATV'en (firehjulet motorcykel) vundet indpas i landbruget, hvor den benyttes til flere og flere opgaver. Skov- og Naturstyrelsen og flere kommuner er begyndt at bruge den i naturplejen. ATV'en færdes nænsomt på jorden, hvor den ikke trykker meget hårdere end en fod. Der er desuden kommet mindre maskiner til afpudsning på markedet. For eksempel har Kunz udviklet en såkaldt Rough Cut Brakpudser, som kan trækkes af en ATV. Rough Cut har egen motor, som trækker to rotorblade, og brakpudseren kan påmonteres et "Wetlands-kit", så den kan færdes på våde områder.