Udvikling af tilvæksten hos dyrene

Tidlig og sen afpudsning i kombination med afgræsning er det der giver den bedste udvikling i tilvækst hos dyrene. Plejestrategien skal tilpasses efterhånden som arealet ændre karakter, så der tages hensyn til arealets foderværdi.
Ungdyr afgræsser fugtige vedvarende arealer Fussingø. Foto: Lisbeth Nielsen.

Den bedste strategi på arealer domineret af lysesiv er to gange afpdusning, en sidst i april og en igen midt i oktober, sammen med afgræsning.

De 4 forskellige plejestrategier/behandlinger

Fold 1: Afgræsning, ingen afpudsning.

Fold 2: Afgræsning, tidlig afpudsning (april, så vidt muligt).

Fold 3: Afgræsning, sen afpudsning (oktober).

Fold 4: Afgræsning, tidlig og sen afpudsning (april og oktober).

undefined

Figur 1 Daglig tilvækst af stude ved forskellige strategier for afhugning af plantemateriale
 
Som det fremgår af figur 1 var der en god effekt på dyrenes tilvækst af at kombinere afgræsning med afpudsning.  Afpudsning både tidligt forår og sent efterår gav den største stigning i tilvækst. Skal man vælge imellem tidlig og sen afpudsning, giver det tilsyneladende større forøgelse i dyrenes tilvækst at investere i en tidlig afpudsning, hvor dyrene efterfølgende vil æde de friske grønne skud fra lysesiv. Prisen for at foretage en afpudsning varierer imellem 300 kroner og et par tusinde kroner per hektar alt afhængig af hvor fugtig og hvor tilgroet arealet er. Afpudsningerne skal gentages minimum én gang om året indtil mængden af lysesiv er under kontrol.

undefined

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Steen Hareskov, som råder over forsøgsarealet og dyrene, naturkonsulent Lisbeth Nielsen fra Natur & Landbrug, landskonsulent Jens Johnsen Høj fra Agrotech, Martin Møller Christensen fra "Naturklip", en række maskinfirmaer og Økologisk Landsforening. Projektet løber fra januar 2010 til december 2012, og resultaterne vil foreligge ved udgangen af 2012.